Sắp xếp theo
Chậu rửa bát loại đúc Homaya 2 hố bằng đá kt 720x450 -17%

Chậu rửa bát loại đúc Homaya 2 hố bằng đá kt 720x450

5.500.000đ 6.600.000đ
rating Đã bán 222
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố kt 880-490 CĐ05 -17%

Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố kt 880-490 CĐ05

5.600.000đ 6.720.000đ
rating Đã bán 261
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8745DUB -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8745DUB

8.228.000đ 9.680.000đ
rating Đã bán 256
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey sink Miro 1160 (1160x510x240mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey sink Miro 1160 (1160x510x240mm)

13.277.000đ 15.620.000đ
rating Đã bán 224
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố màu trắng kt 800×470 -17%

Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố màu trắng kt 800×470

5.100.000đ 6.120.000đ
rating Đã bán 233
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố màu đen kt 790×480 -17%

Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố màu đen kt 790×480

5.100.000đ 6.120.000đ
rating Đã bán 262
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8046SU -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8046SU

6.639.000đ 7.810.000đ
rating Đã bán 416
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN7847DO -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN7847DO

6.443.000đ 7.580.000đ
rating Đã bán 204
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Phoenix 1160-Black (1160x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Phoenix 1160-Black (1160x500x200mm)

11.892.000đ 13.990.000đ
rating Đã bán 319
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Livello Smart 1160-Black (1160x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Livello Smart 1160-Black (1160x500x200mm)

13.507.000đ 15.890.000đ
rating Đã bán 296
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU Dekor -15%

Chậu rửa bát 1 hố KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU Dekor

8.092.000đ 9.520.000đ
rating Đã bán 303
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố Konox Workstation Apron Sink KN8051AS Retta -15%

Chậu rửa bát 1 hố Konox Workstation Apron Sink KN8051AS Retta

10.158.000đ 11.950.000đ
rating Đã bán 215
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Grey (680x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Grey (680x500x200mm)

9.826.000đ 11.560.000đ
rating Đã bán 382
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố kt 880-490 CĐ06 -17%

Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố kt 880-490 CĐ06

5.600.000đ 6.720.000đ
rating Đã bán 239
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 7544DU -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 7544DU

6.001.000đ 7.060.000đ
rating Đã bán 381
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN7650TS -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN7650TS

6.503.000đ 7.650.000đ
rating Đã bán 355
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Black (680x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Black (680x500x200mm)

9.826.000đ 11.560.000đ
rating Đã bán 339
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Phoenix 1160-Grey (1160x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Phoenix 1160-Grey (1160x500x200mm)

11.892.000đ 13.990.000đ
rating Đã bán 260
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8050TS (full phụ kiện) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8050TS (full phụ kiện)

8.721.000đ 10.260.000đ
rating Đã bán 282
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Topmount UNICO 7650 -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Topmount UNICO 7650

6.928.000đ 8.150.000đ
rating Đã bán 241
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố đá Granite Konox Sink Naros 760S Black (760x440x200mm) -15%

Chậu rửa bát 1 hố đá Granite Konox Sink Naros 760S Black (760x440x200mm)

10.685.000đ 12.570.000đ
rating Đã bán 599
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Phoenix 1160-Silver (1160x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Phoenix 1160-Silver (1160x500x200mm)

11.892.000đ 13.990.000đ
rating Đã bán 240
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8248DOB -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8248DOB

6.681.000đ 7.860.000đ
rating Đã bán 250
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Artusi KS11650 1D -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Artusi KS11650 1D

5.823.000đ 6.850.000đ
rating Đã bán 248
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox Sink Naros 760S Grey (760x440x200mm) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox Sink Naros 760S Grey (760x440x200mm)

10.685.000đ 12.570.000đ
rating Đã bán 745
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố kt 880-490 CĐ07 -17%

Chậu rửa bát đá Homaya 2 hố kt 880-490 CĐ07

5.600.000đ 6.720.000đ
rating Đã bán 233
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8144DU -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8144DU

6.273.000đ 7.380.000đ
rating Đã bán 403
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8250TD -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8250TD

8.636.000đ 10.160.000đ
rating Đã bán 245
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Silver (680x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Silver (680x500x200mm)

9.826.000đ 11.560.000đ
rating Đã bán 570
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc, có bàn chờ Konox Workstation Topmount Sink KN11650TD -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc, có bàn chờ Konox Workstation Topmount Sink KN11650TD

9.996.000đ 11.760.000đ
rating Đã bán 235
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Premium KS11650 2B -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Premium KS11650 2B

7.514.000đ 8.840.000đ
rating Đã bán 263
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey Beta 1160 (1160x500x240mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey Beta 1160 (1160x500x240mm)

13.277.000đ 15.620.000đ
rating Đã bán 248
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
1 2 3
Nhãn hiệu
Khoảng giá
Kiểu dáng
Kích thước dài chậu

TRAO LỘC PHÚC - CHÚC BÌNH AN: SƠN HÀ TẶNG BẠN VOUCHER “KHỦNG” CHÀO 2024

🎈Nhìn lại một năm 2023 với nhiều biến động và nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Sơn Hà hân hạnh và tự hào duy trì là đối tác đáng tin cậy của hàng chục triệu gia đình Việt trong suốt 20 năm qua.

💮Tết năm này, hãy để Sơn Hà tiếp tục đồng hành cùng bạn trên hành trình sửa sang và nâng cấp không gian sống, để ngôi nhà thật sự là nơi để trở về.

🔥🔥Bùng nổ DEAL CHẤT với ưu đãi hấp dẫn UP TO 50%++ cùng VOUCHER MUA HÀNG TRỊ GIÁ 5 TRIỆU ĐỒNG khi mua sắm thái dương năng, bồn nước, chậu vòi rửa bát, bồn tự hoại, lọc nước đầu nguồn,... tại sonha.net.vn.

NHANH TAY SỐ LƯỢNG CÓ HẠN!!!

⏩⏩Đăng ký ngay TẠI ĐÂY!!!

Chậu rửa chén cao cấp ngày càng được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế sang trọng, độ bền lớn và tính thẩm mỹ cao.

Nếu bạn cũng đang quan tâm đến các sản phẩm chậu rửa bát cao cấp, hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để có được cho mình những thông tin hữu ích nhất nhé!

Chậu rửa chén cao cấp

Chậu rửa chén cao cấp nâng tầm đẳng cấp căn bếp Việt

Tại sao bồn rửa chén cao cấp được ưa chuộng?

Bồn rửa chén là sản phẩm quan trọng, được lắp đặt ở hầu hết các căn bếp hiện nay. Khi được kết hợp với vòi rửa chén nó sẽ là người bạn thân thiết của người tiêu dùng trong quá trình rửa chén bát, sơ chế thực phẩm,... hằng ngày. 

Thay vì sử dụng các mẫu bồn rửa chén giá tầm trung, người tiêu dùng ngày càng “khôn ngoan” hơn trong việc chọn mua dòng sản phẩm này.

Họ hướng đến việc lắp đặt các sản phẩm bồn rửa chén cao cấp hơn như chậu rửa chén inox cao cấp, bồn rửa chén đá để cải thiện chất lượng, tuổi thọ sử dụng cũng như nâng tầm sang trọng trong căn bếp. Từ đó, người dùng cũng ít phải bảo dưỡng, hoặc thay mới.

Ưu điểm bồn rửa chén cao cấp

6 ưu điểm vượt trội bồn rửa chén cao cấp được ưa chuộng

Bên cạnh đó, chậu rửa bát cao cấp nhập khẩu cũng được ưa chuộng nhờ vào một số yếu tố khác như:

 • Không gây tiếng ồn: Một số sản phẩm chậu rửa chén inox cao cấp ngày nay đã được trang bị thêm lớp chống ồn dày dặn ở dưới đáy chậu để hạn chế tiếng ồn từ việc xả nước. Đặc biệt, các dòng chậu rửa bát đá cao cấp thì hoàn toàn không gây ra tiếng ồn do tính chất đặc trưng của loại vật liệu này.
 • Tính thẩm mỹ cao: Các sản phẩm chậu rửa bát cao cấp thường được nhà sản xuất nghiên cứu, chế tác và gia công vô cùng tỉ mỉ trong từng chi tiết. Đảm bảo tính thẩm mỹ cao, giúp bạn dễ dàng lắp đặt vào trong mọi không gian khác nhau.
 • Dễ dàng vệ sinh: Nếu như chậu rửa bát inox có chất liệu trơn bóng, nhẵn mịn dễ vệ sinh và lau chùi thì chậu rửa bát đá còn có đặc điểm không hấp thụ bụi bẩn, khó bị bám dính các vết dầu mỡ. Đảm bảo sự sạch sẽ cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng.
 • Thiết kế rộng rãi: Chậu rửa bát inox hay chậu rửa bát đá thường có thiết kế rất vuông rắn, rộng rãi để người dùng thoải mái sử dụng mà không sợ nước bắn bẩn ra khu vực bên ngoài khi rửa bát đũa, rửa rau,...
 • Kiểu dáng đa dạng: Cả chậu rửa chén inox và chậu rửa bát đá đều được thiết kế với nhiều kiểu dáng như chậu rửa 1 hố, chậu rửa 2 hố, chậu rửa hai hố cân, chậu rửa hai hố lệch,... thoải mái để bạn lựa chọn và lắp đặt theo nhu cầu sử dụng của mình.
 • Tuổi thọ sử dụng lớn: Đối với các sản phẩm chậu rửa inox, thường sẽ là chất liệu inox 304 cao cấp nhất hiện nay. Và chậu rửa bát đá là vật liệu đá nhân tạo cực kỳ dày dặn, chắc chắn. Cả hai chất liệu đều giúp hạn chế được tình trạng hoen gỉ, chịu nhiệt, chịu lực và chống trầy xước rất tốt. 

Phân loại chậu rửa bát cao cấp

Bồn rửa bát cao cấp trên thị trường hiện nay có hai dòng sản phẩm chính là bồn rửa chén bằng đá và chậu rửa bát inox:

Phân loại chậu rửa bát cao cấp

Bồn rửa bát cao cấp được phân làm 2 loại

Bồn rửa chén bằng đá

Bồn rửa chén đá thường được làm từ chất liệu đá tự nhiên hoặc nhân tạo. Tuy nhiên, đá tự nhiên sẽ ít được ứng dụng hơn vì khối lượng nặng, gây khó khăn trong việc chế tác.

Thay vào đó, người ta sẽ thường sử dụng đá nhân tạo được kết hợp giữa đá nghiền và các chất kết dính như nhựa polymer để dễ gia công ra nhiều kiểu chậu cũng như màu sắc khác nhau.

Chậu rửa bát đá hay còn được gọi là chậu rửa chén bằng đá hoa cương hay chậu rửa bát đá Granite.

Về kiểu dáng, chậu rửa bát đá có thiết kế đa dạng, phong phú với các mẫu như chậu rửa bát 1 hố có kích thước khoảng từ 600-800mm. Chậu rửa bát đá 2 hố có kích thước khoảng 800-1000mm.

Chậu rửa chén inox cao cấp

Chậu rửa chén inox cao cấp chủ yếu được làm từ vật liệu inox 304. Một trong những chất liệu inox cao cấp và được ứng dụng vào sản xuất các thiết bị nhà bếp phổ biến nhất hiện nay.

Đặc trưng của chậu rửa chén cao cấp inox 304 là phần bề mặt luôn đảm bảo được sự trơn bóng, nhẵn mịn và chống chịu được trong môi trường khắc nghiệt. Độ bền của chậu rửa chén inox cũng đã được đánh giá là có thể lên tới hàng chục năm.

So với chậu rửa bát đá thì chậu rửa bát inox được sử dụng rộng rãi hơn, do mức giá hợp lý và phải chăng hơn với người tiêu dùng Việt.

Xét về kiểu dáng, chậu cao cấp 304 inox cũng có những mẫu tương tự như chậu rửa bát đá là chậu rửa 1 hố, chậu rửa 2 hố,... để bạn chọn lựa phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Top 3 thương hiệu chậu rửa bát cao cấp nhập khẩu uy tín

Các thương hiệu bồn rửa bát cao cấp nhập khẩu được ưa chuộng hàng đầu hiện nay có thể nhắc tới như là Konox, Teka, Blanco,...

Top 3 thương hiệu chậu rửa bát cao cấp nhập khẩu uy tín

Top 3 thương hiệu chậu rửa bát cao cấp nhập khẩu uy tín hiện nay

Chậu rửa chén cao cấp Konox

Konox là một thương hiệu chuyên nghiên cứu và sản xuất các thiết bị chậu vòi nhà bếp, đã được đăng ký bản quyền tại Italia.

Thương hiệu này cũng đã có sự kết hợp với các đối tác hàng đầu thế giới như Posco Hàn Quốc, Sedal Tây Ban Nha, Neoperl Thụy Sỹ,... để cho ra đời các sản phẩm chất lượng, hiện đại hàng đầu thế giới.

Trong đó, chậu rửa bát Konox được đánh giá là cao cấp, hiện đại bậc nhất thị trường hiện nay. Chậu rửa Konox được sản xuất với hai dòng chính là chậu rửa bát đá và chậu rửa bát inox.

Về chậu rửa bát đá, đây là sản phẩm có thiết kế vô cùng sang trọng, đẳng cấp, đa dạng về kiểu dáng, bao gồm chậu 1 hố, chậu 2 hố và có loại có thêm phần bàn chờ, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng khác nhau của khách hàng.

Chậu rửa bát đá Konox còn được ứng dụng công nghệ G.P.S System - Công nghệ số 1 thế giới về sản xuất chậu đá, đảm bảo được tính thống nhất trên bề mặt sản phẩm, chống thấm nước tuyệt đối.

Đặc biệt, chất liệu đá nhân tạo được làm từ 80% bột đá Granite và 20% nhựa tạo cứng Acrylic hexavalent còn giúp cho sản phẩm có khả năng chống va đập tốt, chịu được nhiệt lên đến 350 độ C.

Về chậu rửa bát inox Konox, dòng sản phẩm này được nhà sản xuất sử dụng 100% vật liệu inox 304 cao cấp, có độ dày tiêu chuẩn từ 1.0 - 1.2 mm, mang tới tuổi thọ sử dụng bền bỉ và lâu dài cho người tiêu dùng. Phía dưới đáy chậu còn được trang bị tấm chống ồn có độ dày 3mm, để ngăn ngừa tiếng ồn khó chịu trong quá trình sử dụng.

Đặc biệt, lòng chậu cao cấp 304 Konox còn được thiết kế các rãnh X – Line hoặc dập tạo độ dốc đồng đều ở đáy chậu, giúp thoát nước nhanh, giữ cho lòng chậu luôn được khô ráo.

Bồn rửa chén cao cấp Teka

Chậu rửa chén cao cấp Teka, ban đầu là một thương hiệu có nguồn gốc từ Đức, sau này đã được chuyển sang sản xuất Tây Ban Nha. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc và thường được sử dụng để lắp đặt trong các dự án căn hộ tại Việt Nam như Vinhomes Riverside, Time City, Royal City,...

Tương tự như Konox, chậu rửa bát cao cấp Teka cũng có hai dòng chính là chậu rửa bát inox và chậu rửa bát đá. Nếu như bồn rử chén inox được làm từ inox 304, thì chậu rửa bát đá Teka lại là sự kết hợp giữa thạch anh và nhựa Acrylic.

Bồn rửa chén cao cấp Teka cũng được thiết kế với nhiều kiểu dáng như chậu 1 hố, chậu 2 hố, chậu hai hố cân, hai hố lệch,... vô cùng đa dạng để bạn chọn lựa. Lòng chậu thường có độ sâu khoảng 18-22cm, tùy vào từng model.

Bồn rửa chén cao cấp Teka được đánh giá cao khi có khả năng chịu va đập và chống ăn mòn tốt. Đặc biệt, nhờ công nghệ sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu và Tây Ban Nha mà bạn hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng của sản phẩm.

Chậu cũng sử dụng công nghệ cách âm hiện đại, giúp ngăn ngừa tiếng ồn nước chảy, đảm bảo cho bạn có một không gian yên tĩnh.

Chậu rửa bát cao cấp Blanco

Bồn rửa chén cao cấp Blanco là dòng sản phẩm được nhập khẩu từ Đức, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, tuân thủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Hiện nay, chậu rửa bát cao cấp Blanco có 3 dòng sản phẩm chủ đạo là chậu rửa chén inox, chậu rửa chén bằng đá nhân tạo và chậu rửa bát bằng sứ.

Chậu rửa inox Blanco không chỉ làm từ vật liệu inox mà nó còn được pha trộn bởi nhiều thành phần khác nhau. Inox để sản xuất ra dòng chậu rửa này là sự kết hợp giữa thép và 18% crome, 10% niken. Bởi vậy, sản phẩm luôn đạt được độ sáng bóng, trơn nhẵn nhất định cùng khả năng chịu lực, chịu nhiệt và chống xước tuyệt đối.

Về bồn rửa bát cao cấp đá Blanco, đây là dòng sản phẩm được làm từ vật liệu đá SilGranit PuraDur độc quyền. Đá SilGranit PuraDur độc quyền là sự kết hợp giữa các thành phần như: Cát thạch anh, Acrylic, Silicone, fluoropolymers, khoáng chất cùng các sắc tố màu với tỷ lệ xác định để tạo nên chậu đá hoàn hảo nhất.

Từ đó, đảm bảo sự bền màu, dễ dàng vệ sinh và lau chùi cho người sử dụng. Theo đánh giá, các vết bẩn bám trên bề mặt chậu rửa sẽ nhanh chóng biến mất chỉ với một chiếc khăn mềm ẩm.

Chậu rửa bát sứ Blanco là sự pha trộn giữa đất sét, đá thạch anh, chamotte và phủ thêm một lớp khoáng chất. Chậu có khả năng chịu nhiệt lên đến 280 độ C, độ bền màu tốt.

Bên cạnh đó, lớp men sứ trên bề mặt chậu cũng là ưu điểm khi vệ sinh, bạn chỉ cần sử dụng một chiếc khăn lau thông thường là đã dễ dàng loại bỏ được các vết bẩn. Chậu sứ Blanco cũng giúp chống va đập và chống trầy xước rất tốt.

Giá bồn rửa bát cao cấp bao nhiêu?

Không giống như các sản phẩm chậu rửa bát truyền thống với mức giá tầm trung phù hợp với đại đa số gia đình, chậu rửa bát cao cấp nhập khẩu thường có giá thành khá cao. Đối với các chậu rửa chén cao cấp inox 304, thường có mức giá dao động trong khoảng 5 - 13 triệu đồng. Chậu rửa bát đá, có mức giá khoảng từ 6 - 14 triệu đồng

Tuy nhiên, mức giá này sẽ có sự chênh lệch giữa các thương hiệu cũng như kiểu dáng khác nhau. Chẳng hạn như các mẫu chậu rửa bát 1 hố cao cấp sẽ có mức giá thấp hơn các mẫu chậu rửa bát 2 hố.

Vì vậy, để đưa ra quyết định đúng đắn nhất, bạn hãy cân nhắc dựa trên nhu cầu sử dụng, khả năng tài chính của gia đình để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Top 3 chậu rửa chén cao cấp nhập khẩu bán chạy nhất 2024

Nếu như bạn vẫn còn đang băn khoăn không biết nên lựa chọn mẫu chậu rửa bát cao cấp nhập khẩu nào, hãy tham khảo top 3 bồn rửa chén chất lượng nhất dưới đây:

Bồn rửa chén 1 ngăn lớn cao cấp KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU

Chậu rửa bát 1 hố cao cấp Konox Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU chiếm được nhiều cảm tình của người tiêu dùng, nhờ thiết kế hạ bậc hiện đại, tích hợp các phụ kiện tiện ích để đảm bảo trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người dùng.

Chậu có thiết kế 1 hố rộng rãi, với kích thước 760x445x220 (mm). Lòng chậu sâu, giúp tăng dung tích hố và hạn chế hiện tượng bắn nước. Thiết kế rãnh thoát nước X-line mang tới khả năng thoát nước hiệu quả. Ngoài ra, chậu 1 hố Konox KN7644SU cũng giúp người dùng dễ dàng vệ sinh với góc lượn R25 mm.

Bồn rửa chén 1 ngăn lớn cao cấp Konox Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU

Chậu 1 hố cao cấp Konox KN7644SU thiết kế hiện đại, phụ kiện tiện ích

Chậu cũng cho phép người dùng lắp âm bàn hoặc bán âm bàn mặt đá. Giỏ lọc rác với kích thước 140mm, với 3 lớp lọc chống tắc, phù hợp với thói quen sử dụng của người tiêu dùng.

Đặc biệt, đây còn là dòng chậu rửa chén cao cấp inox 304 có độ bền cao, kết hợp với lớp sơn phủ chống thấm ngược giúp ngăn ngừa hiện tượng ngưng tụ nước ở mặt sau. Ngoài ra, lớp lót chống ồn dưới đáy chậu dày 3mm cũng sẽ triệt tiêu được tiếng ồn khi xả nước.

=> Xem chi tiết: Chậu rửa bát 1 hố KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU

Chậu rửa bát đá 1 hố cao cấp Homaya màu đen kt 600×450

Đây là mẫu chậu rửa bát đá đến từ thương hiệu Homaya, với kích thước dài x rộng lần lượt là 600 x 450 mm. Sản phẩm thích hợp để lắp đặt trong những không gian bếp có diện tích eo hẹp, nhu cầu sử dụng ít.

Chậu có thiết kế gam màu đen chủ đạo, giúp cho khu vực được lắp đặt thêm phần sang trọng, tinh tế và cực kỳ trang nhã. Đặc biệt, chậu rửa Homaya màu đen cũng sẽ đảm bảo sự hiện đại, không bị lỗi thời theo thời gian sử dụng.

Chậu rửa bát 1 hố cao cấp đá Homaya màu đen kt 600×450

Bồn rửa chén đá 1 hố cao cấp Homaya màu đen kt 600×450 thiết kế tinh tế, sang trọng

Chậu rửa bát cao cấp đá Homaya được sản xuất trên công nghệ và dây chuyền hiện đại, bao gồm 80% bột đá và 20% nhựa tạo cứng cao cấp. Vì vậy, nó có khả năng chống thấm nước, chống bám bẩn và chịu nhiệt, chịu lực cực tốt.

Lòng chậu bát đá Homaya cũng được thiết kế khá vừa vặn, giúp chống bắn nước và tạo cảm giác thoải mái cho người dùng khi rửa bát đĩa, rau củ. Ngoài ra, thiết kế cụm ống xả xi phông to, dày dặn cũng sẽ giúp thoát nước nhanh, ngăn mùi hôi khó chịu từ đường ống thoát nước.

=> Xem đầy đủ thông tin: Chậu rửa bát đá Homaya 1 hố màu đen KT 600×450

Bồn rửa bát 2 hố cao cấp Konox Overmount Sink KN8248DOB

Bồn rửa chén cao cấp Konox Overmount Sink KN8248DOB có thiết kế hai hố cân vuông vắn, mang tới tổng thể cân đối và hài hòa cho sản phẩm.

Đặc biệt, đây cũng là dòng chậu rửa có mức giá khá phải chăng, hướng tới phân khúc sử dụng hàng trung cấp của người tiêu dùng.

Sản phẩm được làm từ chất liệu inox 304AISI đạt tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Bề mặt hoàn thiện xước mờ tinh xảo, chống bám dầu nhờ áp dụng công nghệ Brushed. Ngoài ra, nhờ có lớp sơn phủ chống thấm ngược mà sản phẩm cũng sẽ hạn chế được hiện tượng ngưng tụ nước mặt sau.

Lớp chống ồn dưới đáy chậu giúp ngăn ngừa các tiếng ồn khó chịu khi sử dụng. Hệ thống thoát nước nhanh, cùng cơ chế ngăn mùi hôi với hệ thống Siphon cải tiến.

Chậu rửa chén cao cấp nhập khẩu Konox Overmount Sink KN8248DOB

Bồn rửa bát cao cấp 2 hố Konox KN8248DOB thiết kế thông minh, tiện ích sử dụng

Bên cạnh đó, chậu rửa chén cao cấp nhập khẩu Konox KN8248DOB còn mang tới những ưu điểm tuyệt vời như:

 • Diện tích lòng chậu sâu, tăng dung tích hố và hạn chế bắn nước.
 • Vệ sinh chậu rửa dễ dàng với góc lượn r15.
 • Cho phép người dùng lắp đặt dương bàn, âm bàn hoặc bán âm bàn.
 • Khả năng thoát nước hiệu quả nhờ có rãnh thoát nước X-line.
 • Giỏ lọc rác kích thước 114mm, với 3 lớp lọc chống tắc nghẽn hiệu quả.

=> Xem chi tiết sản phẩm: Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8248DOB

Địa chỉ mua chậu rửa bát cao cấp nhập khẩu giá tốt, chính hãng trên thị trường

Để mua chậu rửa bát cao cấp giá tốt, chính hãng tại thị trường Việt Nam, bạn có thể tham khảo và đặt mua sản phẩm ngay tại Sơn Hà Việt Nam. Với kinh nghiệm phục vụ hàng triệu khách hàng trong nhiều năm qua, chúng tôi cam kết:

 • Bán hàng chính hãng 100%, sản phẩm chậu rửa chén cao cấp được nhập khẩu trực tiếp từ hãng. Được kiểm định chất lượng nghiêm ngặt trước khi vận chuyển và lắp đặt cho khách hàng.
 • Đội ngũ tư vấn tận tình, trách nhiệm, giúp bạn dễ dàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý và phù hợp.
 • Thương hiệu bồn rửa chén cao cấp đa dạng, thoải mái để bạn lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính.
 • Hình thức thanh toán tiện lợi, bằng việc chuyển khoản, quẹt thẻ hoặc bằng tiền mặt trực tiếp sau khi nhận hàng.
 • Miễn phí giao trên toàn quốc, đảm bảo sản phẩm được đóng gói cẩn thận trong suốt quá trình vận chuyển.

Địa chỉ mua chậu rửa chén cao cấp nhập khẩu giá tốt, uy tín

Sonha.net.vn - Địa chỉ uy tín mua chậu rửa bát cao cấp nhập khẩu giá tốt

Đặc biệt, các khách hàng đặt mua online thông qua Website, Fanpage https://www.facebook.com/sonha.net.vn hoặc gọi tới số Hotline: 0969.26.90.90 sẽ được mua hàng với mức chiết khấu hấp dẫn lên tới 24%. Nhanh tay liên hệ để được trợ giá ưu đãi.

Bài viết trên đây đã cung cấp tới bạn những thông tin chi tiết nhất về dòng sản phẩm chậu rửa chén cao cấp nhập khẩu.

Hy vọng, bạn đã có được cho mình những kiến thức hữu ích để có thể lựa chọn được sản phẩm phù hợp. Nếu bạn cần tư vấn thêm về sản phẩm chậu rửa bát cao cấp, hãy liên hệ ngay đến Hotline của Sơn Hà để được hỗ trợ giúp bạn tìm được sản phẩm phù hợp với không gian bếp sang trọng nhà mình!


Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0976.85.65.65
Yêu cầu gọi lại
Gọi ĐT tư vấn ngay Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo