Sắp xếp theo
Chậu rửa bát inox cao cấp Handmade 1 hố Sơn Hà HMX1C6023 (600x450x230) -32%

Chậu rửa bát inox cao cấp Handmade 1 hố Sơn Hà HMX1C6023 (600x450x230)

1.950.000đ 2.850.000đ
rating Đã bán 12090
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND6045 Một Hố Nano Đen (600 x 450 x 240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND6045 Một Hố Nano Đen (600 x 450 x 240 mm)

2.000.000đ 2.500.000đ
rating Đã bán 6488
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát KAGOL KNB7546 Một Hố Nano Bạc (750 x 460 x 240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát KAGOL KNB7546 Một Hố Nano Bạc (750 x 460 x 240 mm)

4.140.000đ 5.175.000đ
rating Đã bán 12203
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K6045-304 Một Hố Inox 304 (600x450x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K6045-304 Một Hố Inox 304 (600x450x240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 6019
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND4540 Một Hố Nano Đen (400 x 450 x 240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND4540 Một Hố Nano Đen (400 x 450 x 240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 5241
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K4540-304 Một Hố Inox 304 (450x400x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K4540-304 Một Hố Inox 304 (450x400x240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 3311
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát chén inox nano kèm vòi KAGOL KNB7545T một hố, có vòi thác (kt:750x450x220) -20%

Chậu rửa bát chén inox nano kèm vòi KAGOL KNB7545T một hố, có vòi thác (kt:750x450x220)

6.330.000đ 7.912.500đ
rating Đã bán 1245
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu rửa bát chén inox nano KAGOL KND8046 - 304 một hố inox 304 (kt:800x460x220) -20%

Chậu rửa bát chén inox nano KAGOL KND8046 - 304 một hố inox 304 (kt:800x460x220)

6.500.000đ 8.125.000đ
rating Đã bán 1335
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND7545 1 Hố Nano Đen (750x450x230 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND7545 1 Hố Nano Đen (750x450x230 mm)

3.380.000đ 4.225.000đ
rating Đã bán 6002
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu Rửa Bát Chén Kagol KND7848-304 Một Hố Inox 304 Phủ Nano (780x480x240mm) -20%

Chậu Rửa Bát Chén Kagol KND7848-304 Một Hố Inox 304 Phủ Nano (780x480x240mm)

3.920.000đ 4.900.000đ
rating Đã bán 3613
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol Đúc 1 Hố K7848 (780x480x240 mm) -19%

Chậu Rửa Bát Kagol Đúc 1 Hố K7848 (780x480x240 mm)

3.760.000đ 4.587.000đ
rating Đã bán 9868
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát KAGOL KND7846B - CD Một Hố Có Bàn, Cài Dao Thớt (780 x460x240mm) -20%

Chậu Rửa Bát KAGOL KND7846B - CD Một Hố Có Bàn, Cài Dao Thớt (780 x460x240mm)

3.860.000đ 4.825.000đ
rating Đã bán 10210
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát KAGOL K7846B-BT 304 Một Hố Có Bàn, Cài Dao Bậc Thang, Inox 304 (780x460x240 mm) -21%

Chậu Rửa Bát KAGOL K7846B-BT 304 Một Hố Có Bàn, Cài Dao Bậc Thang, Inox 304 (780x460x240 mm)

3.710.000đ 4.638.000đ
rating Đã bán 6897
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 027 (710 x 450 x 230 mm) -21%

Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 027 (710 x 450 x 230 mm)

1.940.000đ 2.430.000đ
rating Đã bán 6877
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Inox Sơn Hà S79 (750x395x165 mm) -25%

Chậu Rửa Bát Inox Sơn Hà S79 (750x395x165 mm)

530.000đ 705.000đ
rating Đã bán 12413
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Đơn Sơn Hà SH 447S (447 x 365 x 170 mm) -19%

Chậu Rửa Bát Đơn Sơn Hà SH 447S (447 x 365 x 170 mm)

450.000đ 550.000đ
rating Đã bán 5844
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Inox 304 Cao Cấp S50 (500x420x220mm) -34%

Chậu Rửa Bát Inox 304 Cao Cấp S50 (500x420x220mm)

950.000đ 1.438.000đ
rating Đã bán 8839
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Chén 1 Hộc 1 Cánh GD-0289 (800 x 430 x 230mm) -21%

Chậu Rửa Chén 1 Hộc 1 Cánh GD-0289 (800 x 430 x 230mm)

1.710.000đ 2.140.000đ
rating Đã bán 5517
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Kagol KA6045 Âm Bàn Một Hố Inox 304 (600x450x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KA6045 Âm Bàn Một Hố Inox 304 (600x450x240 mm)

2.140.000đ 2.675.000đ
rating Đã bán 2838
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Chén Kagol KNB7540-304 Inox 304 Phủ Nano Một Hố Âm Bàn Đá (750x400x240mm) -20%

Chậu Rửa Bát Chén Kagol KNB7540-304 Inox 304 Phủ Nano Một Hố Âm Bàn Đá (750x400x240mm)

4.540.000đ 5.675.000đ
rating Đã bán 2442
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát Kagol một hố có bàn K7040B (700x400x240mm) -40%

Chậu rửa bát Kagol một hố có bàn K7040B (700x400x240mm)

1.950.000đ 3.200.000đ
rating Đã bán 2748
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Inox Sơn Hà S78 (780 x 430 x 220mm) -16%

Chậu Rửa Bát Inox Sơn Hà S78 (780 x 430 x 220mm)

1.350.000đ 1.593.000đ
rating Đã bán 10895
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Đơn Sơn Hà SH 447 (447x364x170 mm) -26%

Chậu Rửa Bát Đơn Sơn Hà SH 447 (447x364x170 mm)

350.000đ 469.000đ
rating Đã bán 9303
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Một Hố Bancoot 1314R (580x480x220mm) -16%

Chậu Rửa Bát Một Hố Bancoot 1314R (580x480x220mm)

3.600.000đ 4.248.000đ
rating Đã bán 2200
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu 1 Hố HQ Bancoot 680 (720x480x230 mm) -20%

Chậu 1 Hố HQ Bancoot 680 (720x480x230 mm)

3.800.000đ 4.750.000đ
rating Đã bán 2905
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu RB đúc Cielo 1 hố CIELO 03 (600x450x220 mm) -17%

Chậu RB đúc Cielo 1 hố CIELO 03 (600x450x220 mm)

1.600.000đ 1.920.000đ
rating Đã bán 3256
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát inox Gorlde GD 0293 (780 x 410 x 230mm) -20%

Chậu rửa bát inox Gorlde GD 0293 (780 x 410 x 230mm)

1.560.000đ 1.950.000đ
rating Đã bán 1404
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Gorlde GD-0290 (780x440x230mm) -20%

Chậu Rửa Bát Gorlde GD-0290 (780x440x230mm)

1.600.000đ 2.000.000đ
rating Đã bán 1032
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 011 (400x450x230mm) -20%

Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 011 (400x450x230mm)

1.410.000đ 1.760.000đ
rating Đã bán 2884
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 927 (900 x 500 x 230mm) -20%

Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 927 (900 x 500 x 230mm)

2.890.000đ 3.610.000đ
rating Đã bán 1462
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Inox Gorlde G8 (500 x 450 x 250mm) -20%

Chậu Rửa Bát Inox Gorlde G8 (500 x 450 x 250mm)

4.890.000đ 6.110.000đ
rating Đã bán 2285
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Gorlde GD 918 (600 x 450 x 230mm) -20%

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 918 (600 x 450 x 230mm)

1.960.000đ 2.450.000đ
rating Đã bán 2460
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
1 2
Nhãn hiệu
Khoảng giá
Kích thước dài chậu
Kiểu dáng

Chậu rửa bát 1 hố là sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích và lắp đặt rất nhiều trong các phòng bếp bởi sự tiện dụng của nó. 

Trên thị trường hiện nay, sản phẩm này được phát triển rất đa dạng phục vụ nhu cầu sử dụng khác nhau của người tiêu dùng. Giữa vô vàn lựa chọn khác nhau trên thị trường, bồn rửa chén 1 ngăn lớn và chậu rửa bát 1 hố loại nhỏ là 2 loại ngày càng chinh phục người tiêu dùng nhờ sự tiện dụng được cải tiến từng ngày. Cùng tìm hiểu rõ hơn chậu rửa inox 1 hố ở phần dưới đây nhé!   

Chậu rửa bát 1 hố là gì ?

Chậu rửa bát 1 hố hay còn gọi là chậu rửa bát đơn, bồn rửa chén đơn, chậu rửa chén 1 hộc là loại chậu có thiết kế dạng một hố lớn, thường được sử dụng để rửa hay đựng các vật dụng để rửa như chén, bát, đĩa, rau củ quả,... Thiết bị thích hợp lắp đặt trong không gian phòng bếp diện tích nhỏ.

Tuy nhiên, hiện nay với nhu cầu càng cao của người dùng đã có nhiều mẫu chậu rửa bát 1 hố loại to với kích thước như chậu rửa bát 2 hố được tích hợp đa tính năng như có cài dao, cài thớt, tặng rổ hay tặng chậu nano.

Chậu rửa chén 1 hộc thường được sản xuất từ chất liệu inox cao cấp, không gỉ, có độ bền cao. Sản phẩm được đánh giá là giải pháp tiết kiệm không gian hiệu quả.

https://www.sonha.net.vn/media/lib/chau-rua-1-ho.jpg

Chậu rửa bát 1 hố có kích thước to, nhỏ khác nhau phù hợp hơn với nhu cầu người dùng

CHÀO HÈ NÓNG BỎNG 🔥 SĂN SALE PHỎNG TAY

Sơn Hà đã sẵn sàng 🔥làm nóng🔥 mùa hè của bạn với chương trình khuyến mãi HOT NHẤT TRONG NĂM. Cơ hội mua sắm thiết bị xây dựng và thiết bị gia đình với giá chưa từng có!

🔥🔥Bùng nổ DEAL CHẤT với ưu đãi hấp dẫn: VOUCHER TIỀN MẶT 500K + GIẢM NGAY 50%++ độc quyền cho 100 khách hàng đăng ký nhanh nhất!

⏩⏩⏩Đăng ký ngay TẠI ĐÂY!!!

CHÀO HÈ NÓNG BỎNG 🔥 SĂN SALE PHỎNG TAY

Ưu điểm chậu rửa bát đơn 

Chậu rửa 1 hố có nhiều ưu điểm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng

Chất liệu chất lượng cao

Chậu rửa bát 1 hố được làm từ các chất liệu cao cấp có khả năng chống ăn mòn hiệu quả ở các điều kiện và môi trường khắc nghiệt, thậm chí môi trường hóa chất. Hơn nữa chất liệu này chịu được nhiệt độ cao, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng và không bị nhiễm từ hoặc nhiễm từ rất ít.

Kích thước tối ưu sử dụng

Chậu rửa bát đơn được thiết kế rất nhỏ gọn, thích hợp lắp đặt với nhiều không gian phòng bếp khác nhau. Chậu rửa tuy nhỏ nhưng lại có chiều sâu, đựng được nhiều dụng cụ nấu bếp hay thực phẩm, giúp hạn chế được tình trạng nước bắn ra phía ngoài. 

Đồng thời, vì chậu có kích thước được thiết kế phù hợp với từng nhu cầu sử dụng riêng của người sử dụng nên việc vệ sinh cũng trở nên đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm hơn so với các dòng chậu 2 hố.

Các sản phẩm chậu rửa 1 hố loại nhỏ phù hợp lắp đặt trong các phòng bếp có diện tích nhỏ hay trong các gia đình có số lượng thành viên ít và không nấu nướng nhiều. Ngoài ra, thiết bị thích hợp lắp ở các phòng trọ, chỗ rửa tay công cộng,...

Với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu cả những khách hàng muốn sử dụng nhiều trong không gian bếp vì vậy bồn rửa chén 1 ngăn lớn đã được ra đời. Và tất nhiên kích thước, công năng cũng được tối ưu hoá phù hợp nhất trong căn bếp.

Ưu điểm chậu rửa bát 1 hố

5 ưu điểm vượt trội chậu rửa chén 1 hộc để lọt top dòng bán chạy nhất hiện nay

Áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại trên thế giới

Sản phẩm bồn rửa bát đơn được ứng dụng công nghệ ép liền không hàn mài hoặc phủ nano nên có những ưu điểm:

 • Chậu rửa có bề mặt luôn nhẵn bóng.
 • Không xuất hiện các mối ghép ảnh hưởng đến thẩm mỹ.
 • Không bị nứt, vỡ.
 • Không bị trầy xước

Thiết kế thông minh

Chậu rửa bát đơn được thiết kế tối ưu cho người sử dụng khi:

 • Lỗ thoát nước trơn tru, không bị ngưng tụ nước.
 • Bề mặt chậu rửa luôn bóng loáng, ít bị bám đọng dầu mỡ, thuận tiên cho việc vệ sinh.
 • Bộ vít gá chắc chắn dưới phần đáy chậy giúp cho châu rửa luôn trong trạng thái cố định và vững chãi.
 • Xi phông được thiết kế ngăn mùi hiệu quả.

Tiết kiệm chi phí

Chậu rửa bát 1 hố được thiết kế chỉ có 1 hố nên có giá thành rẻ hơn rất nhiều so với Bồn rửa chén 2 ngăn nên được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, việc vệ sinh chậu rửa bát đơn cũng tiết kiệm thời gian và chi phí so với chậu 2 hố.

Cấu tạo bồn rửa chén đơn

Chậu rửa bát đơn chỉ gồm 1 bồn rửa được sản xuất từ inox cao cấp dùng để chứa nước nhằm mục đích rửa chén bát, thực phẩm. Sản phẩm có cấu tạo khá đơn giản, gồm có các bộ phận:

Phần chậu rửa

Chậu rửa là phần quan trọng nhất của bộ sản phẩm. Chậu rửa bát 1 hố của Sơn Hà hay các thương hiệu khác được thiết kế với kiểu dáng hình hộp với đáy chậu có khuôn hình đa dạng tùy theo dòng sản phẩm khác nhau. Phần lớn là hình chữ nhật hoặc hình vuông.

Phần chậu rửa được sản xuất từ chất liệu inox cao cấp với vai trò chứa nước, giữ nước để ngâm rửa rau quả, thực phẩm, vệ sinh các dụng cụ, chén đĩa trong quá trình chế biến.

Phần núm xả, bộ phận đựng rác và xi phông chậu

Phần linh kiện của chậu rửa bát đơn sẽ được lắp ẩn phía dưới của hộc tủ phía dưới chậu rửa bát nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Bộ linh kiện gồm có bộ xi phông chậu bao gồm các ống nối, thoát nước của chậu rửa bát.

Phần núm xả, bộ phận đựng rác cũng là những thành phần quan trọng, không thể thiếu được của chậu rửa bát. Bộ phận này có nhiệm vụ chặn dòng nước hoặc xả nước, dùng để dẫn nước xả ra khỏi lòng chậu rửa theo đường nước thải.

Cốc lọc rác và nắp đậy cũng được làm từ inox không gỉ trong nước và có khả năng chống dính, giúp cho việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn. Cốc lọc rác có kích thước khá lớn nên rất tiện dụng, không phải đi đổ rác nhiều lần khi rửa đồ. 

>> xem thêm[Giải đáp] Nên Dùng Chậu Rửa Bát 1 Hố Hay 2 Hố Cho Gia Đình?

Kinh nghiệm chọn mua chậu rửa đơn

Tùy theo các tiêu chí khác nhau mà các loại chậu rửa bát một hố cho người sử dụng có nhiều lựa chọn:

Phân loại theo đối tượng

Tùy theo đối tượng phục vụ, chậu rửa 1 hố có thể được phân loại ra thành chậu rửa bát 1 hố gia đìnhchậu rửa 1 hố công nghiệp.

Chậu rửa bát một hố gia đình là loại chậu rửa bát gồm có 1 bồn rửa và 1 bàn để đồ được thiết kế bên cạnh, làm từ chất liệu inox chất lượng cao dùng để chứa nước khi rửa bát đĩa, thực phẩm. Thiết kế bàn bên cạnh chậu rửa thật sự tiện dụng khi bạn có thể tận dụng để phơi dụng cụ nấu bếp sau khi rửa xong. Dòng sản phẩm này thích hợp để lắp đặt trong những căn bếp có diện tích nhỏ và lớn. 

Chậu rửa 1 hố phân loại theo đối tượng gồm 2 loại

Chậu rửa 1 hố phân loại theo đối tượng gồm 2 loại

Còn đối với chậu rửa bát 1 hố công nghiệp, phần chậu rửa có kích thước lớn và hố sâu nên có thể chứa được nhiều bát đĩa hơn. Phần chân của chậu rửa có thiết kế chống trơn trượt vô cùng chắc chắn và có thể điều chỉnh độ cao thích hợp với người sử dụng.

2 dòng sản phẩm đều gồm các bộ phận:

 • Vòi chậu rửa bát: nơi chảy ra của nước dùng để rửa chén, bát hoặc thực phẩm,...
 • Núm vặn xả nước và xi phông chậu rửa bát: bộ phận không thể thiếu của chậu rửa bát, có vai trò giữ nước khi rửa đồ và thoát nước đã dùng xong ra khỏi chậu.

Phân loại theo kiểu lắp đặt

Dựa vào kiểu lắp đặt thì ta có thể chia chậu rửa 1 hố thành 2 loại là chậu rửa bát 1 hố dương bànâm bàn.

Chậu rửa 1 hố dương bàn là loại bồn rửa chén đơn được lắp đặt cao hơn so với mặt bếp. Hình thức này không đòi hỏi kỹ thuật lắp đặt của thợ cắt đá phải quá cao nên có rất nhiều gia đình lựa chọn sử dụng loại chậu rửa này.

Chậu rửa bát đơn dương bàn có ưu điểm là dễ lắp đặt nên gần như tất cả các loại chậu đều có thể lắp dương bàn và chi phí lắp không cao, thời gian thực hiện nhanh chóng. Ngoài ra, chậu nổi trên mặt bàn tạo cho người sử dụng có cảm giác chắc chắn. Loại chậu này dễ thay thế phụ tùng và chậu nếu chẳng may gặp phải sự cố hỏng, hóc. Mặt khác, chậu rửa bát 1 hố âm bàn là loại chậu rửa chỉ gồm một bồn rửa, thích hợp với những căn bếp có diện tích khá hạn chế những vẫn ưa chuộng phong cách hạ bậc.

Chậu rửa một hố âm bàn thường có thiết kế lòng chậu rửa khá sâu, làm tăng dung tích hố nên đựng được nhiều vật dụng hay rau củ và giúp hạn chế bị bắn nước ra ngoài khi sử dụng. 

Chậu rửa đơn phân loại theo lắp đặt gồm âm bàn và dương bàn

Chậu rửa đơn phân loại theo lắp đặt gồm âm bàn và dương bàn

Chậu rửa chén 1 hộc âm bàn có thể được sản xuất từ vật liệu khác nhau như inox hoặc chậu đá nhưng về cơ bản chúng luôn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ có thể lắp đặt gọn gàng dưới bàn đá, âm tủ bếp nên tính thẩm mỹ được đảm bảo và không chiếm nhiều diện tích không gian phòng bếp.

Hơn nữa, được sản xuất từ inox chất lượng cao hay đá cao cấp nên bạn không cần phải lo lắng về việc chậu rửa chén đơn âm bàn kén tủ bếp, dễ bị ngưng tụ thấm nước làm hỏng gỗ.

Ngoài ra, việc chậu rửa được lắp đặt âm, chìm so với mặt đá giúp chậu hạn chế được các tác nhân va đập, tác động từ phía ngoài nên có thể sử dụng bền bỉ hơn. Chậu rửa âm thường có tuổi thọ tới 5-10 năm nếu được sử dụng và bảo quản tốt. Việc lắp đặt chậu trên hoặc dưới bàn đá được thực hiện khá đơn giản và dễ dàng, không làm ảnh hưởng đến kết cấu và thẩm mỹ khu vực xung quanh.

Chậu rửa âm thường được liên kết với bàn đá một cách chắc chắn bằng keo epoxy kết dính sau khi được trám silicone xung quanh chậu nên rất vững chắc, không có khả năng rò rỉ nên khách hàng có thể tuyệt đối yên tâm trong quá trình sử dụng.

Phân loại theo thiết kế

Dựa theo thiết kế, ta có thể chia chậu rửa bát 1 hố thành 2 loại chính là chậu rửa bát có cánhkhông cánh.

Chậu rửa bát một hố một cánh là loại chậu rửa bát được thiết kế gồm 1 bồn rửa và 1 bàn để đồ bên cạnh được sản xuất từ chất liệu inox cao cấp có nhiệm vụ chứa nước khi rửa bát đĩa, thực phẩm.

Bồn rửa đơn phân loại theo thiết kế gồm có cánh và không có cánh

Bồn rửa đơn phân loại theo thiết kế gồm có cánh và không có cánh

Sản phẩm gồm 2 phần: 

 • Vòi chậu rửa bát: nơi dòng nước chảy ra để rửa bát, đĩa, thực phẩm,...
 • Núm vặn xả nước và xi phông chậu rửa bát: bộ phận này rất quan trọng với mỗi chậu rửa, có tác dụng chặn nước khi rửa và xả nước đã dùng xong khỏi chậu rửa.

Khác với chậu 1 hố có cánh thì chậu rửa bát 1 hố không cánh không có phần bàn cạnh dùng để chứa bát đũa hay thực phẩm ở bên cạnh. Do đó, dòng sản phẩm này không có khu vực để đặt đồ nhưng lại giúp tăng diện tích lòng chậu rửa bên trong giúp người sử dụng có thể đặt được nhiều đồ trong lúc rửa hơn.

Tùy vào nhu cầu sử dụng và sở thích mà người tiêu dùng có thể lựa chọn dòng sản phẩm phù hợp.

Một số chậu rửa bát bán chạy nhất hiện nay

Sơn Hà hiện đang phân phối nhiều loại bồn rửa bát đơn có giá thành rẻ nhưng được tích hợp đầy đủ các tính năng nổi trội đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng.

Chậu rửa bát 1 hố Sơn Hà S79

Chậu rửa bát Sơn Hà S79 là một trong những sản phẩm chậu rửa 1 hố 1 bàn bán chạy nhất nhì trong thời điểm hiện tại với hàng trăm đơn hàng mỗi tháng. 

Sản phẩm được làm bằng chất liệu inox 201 nên có khả năng chống ăn mòn trong môi trường oxy hóa vừa và nhẹ. Mức độ chịu nhiệt của chậu rửa cũng được đánh giá khá cao, có thể đạt tới 1232 độ C. 

Inox 201 có nhiều đặc tính tương tự như inox dòng inox cao cấp 304 nhưng lại có giá thành thấp hơn, độ bền thường cao hơn so với các loại inox thông thường 10%. 

Toàn bộ thân chậu được ép liền không hàn mài nên có độ nhẵn bóng nhất định, chống bám bẩn khá tốt, chịu lực cao và tránh rò rỉ hiệu quả. 

Chậu rửa S79

4 ưu điểm chậu rửa chén 1 hộc Sơn Hà S79

Chậu rửa bát Sơn Hà S79 tại Sơn Hà đang được áp dụng chương trình khuyến mại, giảm giá tới 25%, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc.

Chậu rửa bát 1 hố loại nhỏ KAGOL K4540-304

Chậu rửa bát Kagol K4540-304 là sản phẩm thuộc thương hiệu Kagol - một thương hiệu đình đám đến từ Hàn Quốc với những sản phẩm thiết bị vệ sinh chất lượng cao. 

Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ đúc nguyên khối nên có đồ bền cực cao. Đặc biệt, nguyên liệu tạo nên chậu rửa bát Kagol K4540 còn là loại inox cao cấp 304 có khả năng chống han gỉ cực tốt, có thể hoạt động trong cả môi trường khắc nghiệt chứa các chất oxy hóa cao. Inox 304 cũng là loại inox có độ bền vượt trội hơn hẳn các loại inox thông thường. 

Thành phần cấu tạo nên bồn rửa hoàn toàn không chứa chì nên không gây ảnh hưởng tới các thực phẩm và sức khỏe của người sử dụng. 

Đặc biệt, khi mua chậu rửa bát1 hố inox 304 Kagol K4540-304 thì khách hàng còn được tặng kèm rổ rút siêu tiện lợi có thể điều chỉnh kích thước theo mong muốn, tháo ra - lắp lại cực dễ dàng. 

4 ưu điểm chậu rửa bát 1 hố Kagol K4540-304 lọt vào top bán chạy

4 ưu điểm chậu rửa bát 1 hố Kagol K4540-304 lọt vào top bán chạy 

Chậu rửa bát Kagol K4540 đang được áp dụng chương trình khuyến mại, giảm giá tới 20% , miễn phí vận chuyển trên toàn quốc.

Chậu rửa bát KAGOL K6045-304

Chậu rửa bát Kagol K6045-304 có kích thước khá lớn 600x450mm - kích thước lớn hơn hẳn so với các chậu rửa thông thường. Bồn rửa chén Inox 1 ngăn lớn đang dần trở thành “trend” trong gian bếp của các gia đình Việt. 

Chậu rửa với các đường viền vuông vuông vắn, khỏe khoắn tạo nên một tổng thể sang trọng với tính thẩm mỹ cao. Chính vì vậy, chậu rửa bát K6045-304 thường rất được ưa chuộng sử dụng tại các gian bếp được thiết kế theo phong cách hiện đại. 

Sản phẩm còn được đánh giá cao nhờ chất liệu inox 304 có khả năng chống ăn mòn, khả năng chịu nhiệt, chịu lực cực tốt, bền bỉ theo thời gian, tuổi thọ có thể lên tới hàng vài chục năm mà không cần sửa chữa hay bảo dưỡng bất cứ linh kiện nào. 

Cũng tương tự như chậu rửa bát 1 hố loại to Kagol K4540-304, khi khách hàng mua sản phẩm chậu rửa bát 1 hố âm bàn Kagol K6045-304 cũng sẽ được tặng kèm rổ rút gá trực tiếp trên thành chậu giúp cho công việc nội trợ trở nên dễ dàng. 

4 ưu điểm nổi bật bồn rửa chén inox 1 ngăn lớn Kagol K6045-304

4 ưu điểm nổi bật bồn rửa chén inox 1 ngăn lớn Kagol K6045-304

Chậu rửa chén Kagol K6045-304 đang được áp dụng chương trình khuyến mại, giảm giá tới 20%, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc.

Chậu rửa bát KAGOL KND6045

Nếu là người yêu thích sự độc lạ và mới mẻ thì chậu rửa bát Kagol KND6045 chính là một sự lựa chọn không tồi! 

Toàn bộ thân chậu đều được phủ một lớp nano đen tạo nên bề mặt nhẵn mịn, chống đọng nước, chống bám bẩn cực tốt. Đặc biệt, công nghệ phủ nano còn giúp cho chậu rửa có khả năng chống trầy xước hiệu quả, ngay cả khi dùng các vật sắc nhọn dư dao thìa, búi đánh xoong để cọ rửa mà vẫn giữ được vẻ thẩm mỹ. 

Dù được thiết kế một hố nhưng chậu rửa bát 1 hố cao cấp Kagol KND6045 vẫn khá được ưa chuộng trên thị trường Việt nhờ có kích thước 600x450mm. 

4 ưu điểm chậu 1 hố Kagol KND6045 lọt vào top 5 bán chạy

4 ưu điểm chậu 1 hố Kagol KND6045 lọt vào top 5 bán chạy

Chậu rửa chén 1 hộc Kagol KND6045 đang được áp dụng chương trình khuyến mại, giảm giá trực tiếp 20% vào hóa đơn cho các khách hàng đặt trước qua website hoặc liên hệ hotline 0969.26.90.90.

Bồn rửa chén 1 ngăn lớn Kagol KND7545

Chậu rửa bát Kagol KND7545 là cái tên được rất nhiều khách hàng quan tâm trong thời điểm hiện tại nhờ có thiết kế đẹp mắt, kích thước rộng rãi tối ưu nhu cầu sử dụng trong quy mô gia đình. 

Thân chậu cũng được phủ nano đen kháng khuẩn, chống oxy hóa và chịu lực cực tốt, hơn hẳn các loại chậu rửa bát thông thường. 

Đây là dòng chậu rửa có nhiều tiện tích đi kèm như: chậu nhỏ và thớt được gá trực tiếp trên thành bồn, nhờ đó công việc nội trợ của chị em phụ nữ trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm không gian nhà bếp, giảm bớt thời gian dọn dẹp. 

Dưới đáy chậu còn được thiết kế lớp chống ồn giúp giảm tiếng ồn phát ra khi xả vòi nước hoặc va chạm trong quá trình rửa bát và làm sạch thực phẩm. 

Bồn rửa chén đơn Kagol KND7545 được ưa chuộng nhờ 4 ưu điểm

Bồn rửa chén đơn Kagol KND7545 được ưa chuộng nhờ 4 ưu điểm

Hiện tại, Sơn Hà đang áp dụng chương trình khuyến mại 20% cho sản phẩm chậu rửa Kagol.

Liên hệ Sơn Hà ngay hôm nay để được tư vấn!

Lưu ý: Mức giá của các sản phẩm được cập nhật theo thời gian và có thể thay đổi khi hết chương trình khuyến mãi. 

Giá bồn rửa bát đơn Sơn Hà bao nhiêu?

Giá bồn rửa bát một hố Sơn Hà sẽ tùy thuộc vào loại chậu rửa bạn chọn sẽ mua: chậu rửa có cánh, có bàn, âm bàn,.... Nhìn chung, giá bồn rửa bát 1 hố Sơn Hà hay các hãng khác sẽ dao động khoảng 350.000 - 4.000.000 đồng/bồn rửa chén (các sản phẩm chậu rửa có bàn Sơn Hà sẽ có giá cao hơn một chút). 

Sản phẩm có thời gian bảo hàng lên đến 2 năm cùng với hỗ trợ bảo hành toàn quốc.

Chậu rửa bát Sơn Hà là hàng Việt Nam chất lượng cao đã được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2008

Địa điểm mua chậu rửa 1 hố giá rẻ

Hiện nay, Sơn Hà là đơn vị phân phối các loại thái dương năng, thiết bị nhà bếp, chậu rửa chén,... chính hãng. Khi mua hàng tại đây bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá thành, các sản phẩm đều được kèm tem bảo hành.

Để sở hữu bồn rửa chén đơn, quý khách vui lòng truy cập website https://www.sonha.net.vn để được hướng dẫn đặt hàng. Ngoài ra, Quý khách hàng có thể gọi trực tiếp tới hotline 0969.26.90.90 để có thêm thông tin và nhận tư vấn.

Tại đây, khách hàng sẽ được hưởng đầy đủ chính sách khi mua hàng như chương trình khuyến mãi, giao hàng tận nơi trên toàn quốc,....

Địa điểm mua chậu 1 hố giá rẻ chính hãng

Địa điểm mua chậu 1 hố giá rẻ chính hãng

Hơn nữa, chúng tôi luôn cố gắng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng với:

 • Các dòng sản phẩm đa dạng: Mẫu mã, thiết kế liên tục cập nhật và cải tiến công nghệ mới nhất tại showroom và website chính thức phục vụ khách hàng mua online.
 • Dịch vụ nhanh chóng và chuyên nghiệp: Vận chuyển hoàn toàn miễn phí (tùy theo các tỉnh, thành phố), giao hàng nhanh chóng chỉ trong vòng 24h - 48h tính từ lúc khách hàng chốt đơn hàng.
 • An tâm, tin tưởng: khách hành có thể thanh toán tiện lợi bằng nhiều hình thức như thanh toán tại nhà sau khi hoàn thiện hoặc quý khách có thể giao dịch bằng cách chuyển khoản, quẹt thẻ ATM
 • Được tư vấn tận tâm ngay cả khi khách hàng có thể không mua: các tư vấn viên/ kỹ thuật viên với hơn 10 năm kinh nghiệm trong xử lý nguồn nước được chọn lọc luôn làm việc theo các tôn chỉ nằm lòng với mong muốn rằng mọi khách hàng đều sẽ được sở hữu được sản phẩm tốt nhất, hài lòng nhất.
 • Giá cả hợp lý: Để bảo vệ người tiêu dùng thông qua chính sách về giá (Không ngại xa - Luôn chuẩn giá)
 • Chăm sóc khách hàng: Định kỳ hàng tháng bởi những đội ngũ tư vấn của chúng tôi - Đảm bảo sản phẩm luôn vận hành tốt
 • Hưởng các chính sách ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt theo tháng, quý, năm: Duy nhất chỉ có tại Sonha.net.vn.

Ngoài ra, khi trải nghiệm mua sắm online các sản phẩm chậu rửa bát 1 hố từ Cửa hàng Sơn Hà, bạn còn có cơ hội nhận được các ƯU ĐÃI HẤP DẪN và CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI tuần, quý tháng.

Chúc bạn có trải nghiệm mua sắm tuyệt vời và chọn được sản phẩm ưng ý tại Sơn Hà! 


Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0962.15.2626
Yêu cầu gọi lại
Gọi ĐT tư vấn ngay Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo