Sắp xếp theo
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8248DOB -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8248DOB

6.681.000đ 7.860.000đ
rating Đã bán 321
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Artusi KS11650 1D -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Artusi KS11650 1D

5.823.000đ 6.850.000đ
rating Đã bán 321
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8144DU -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8144DU

6.273.000đ 7.380.000đ
rating Đã bán 507
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8250TD -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8250TD

8.636.000đ 10.160.000đ
rating Đã bán 308
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc, có bàn chờ Konox Workstation Topmount Sink KN11650TD -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc, có bàn chờ Konox Workstation Topmount Sink KN11650TD

9.996.000đ 11.760.000đ
rating Đã bán 320
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Premium KS11650 2B -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Premium KS11650 2B

7.514.000đ 8.840.000đ
rating Đã bán 334
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey Beta 1160 (1160x500x240mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey Beta 1160 (1160x500x240mm)

13.277.000đ 15.620.000đ
rating Đã bán 327
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8744DU -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8744DU

6.902.000đ 8.120.000đ
rating Đã bán 516
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8046SU (Full phụ kiện) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8046SU (Full phụ kiện)

8.143.000đ 9.580.000đ
rating Đã bán 441
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8046DUB -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8046DUB

8.135.000đ 9.570.000đ
rating Đã bán 329
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố KONOX Undermount CUBE 5444SU -15%

Chậu rửa bát 1 hố KONOX Undermount CUBE 5444SU

3.953.000đ 4.650.000đ
rating Đã bán 589
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố Konox Turkey Vigo 8644 (860x440x215mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố Konox Turkey Vigo 8644 (860x440x215mm)

11.671.000đ 13.730.000đ
rating Đã bán 313
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố KONOX Topmount UNICO 5450 -15%

Chậu rửa bát 1 hố KONOX Topmount UNICO 5450

4.803.000đ 5.650.000đ
rating Đã bán 511
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU -15%

Chậu rửa bát 1 hố KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU

6.282.000đ 7.390.000đ
rating Đã bán 593
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Overmount Sink KN7548SO -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Overmount Sink KN7548SO

5.423.000đ 6.380.000đ
rating Đã bán 567
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Topmount UNICO 8250 -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Topmount UNICO 8250

7.353.000đ 8.650.000đ
rating Đã bán 354
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8850TD -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8850TD

8.883.000đ 10.450.000đ
rating Đã bán 347
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Curve -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Curve

10.923.000đ 12.850.000đ
rating Đã bán 249
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Topmount UNICO 8850 (880x500x215) mm -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Topmount UNICO 8850 (880x500x215) mm

7.795.000đ 9.170.000đ
rating Đã bán 412
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX  Undermount sink KN8246DUA -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount sink KN8246DUA

5.338.000đ 6.280.000đ
rating Đã bán 342
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Apron Sink KN8751DA Retta -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Apron Sink KN8751DA Retta

10.923.000đ 12.850.000đ
rating Đã bán 244
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, có bàn chờ KONOX Topmount UNICO 8652 -15%

Chậu rửa bát 1 hố, có bàn chờ KONOX Topmount UNICO 8652

6.452.000đ 7.590.000đ
rating Đã bán 356
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8644SU Dekor -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8644SU Dekor

8.985.000đ 10.570.000đ
rating Đã bán 707
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố Konox Turkey Neron 600 (600x500x228mm) -15%

Chậu rửa bát 1 hố Konox Turkey Neron 600 (600x500x228mm)

7.404.000đ 8.710.000đ
rating Đã bán 325
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ KONOX Topmount UNICO 11652 -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ KONOX Topmount UNICO 11652

9.333.000đ 10.980.000đ
rating Đã bán 343
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8050TS -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8050TS

7.183.000đ 8.450.000đ
rating Đã bán 431
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8248DO -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8248DO

6.503.000đ 7.650.000đ
rating Đã bán 354
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8245DO -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8245DO

5.738.000đ 6.750.000đ
rating Đã bán 422
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố Konox Workstation - Apron Sink KN8051AS Curve -15%

Chậu rửa bát 1 hố Konox Workstation - Apron Sink KN8051AS Curve

10.158.000đ 11.950.000đ
rating Đã bán 284
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN6046SU -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN6046SU

5.712.000đ 6.720.000đ
rating Đã bán 411
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8745DUB -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8745DUB

8.228.000đ 9.680.000đ
rating Đã bán 320
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey sink Miro 1160 (1160x510x240mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey sink Miro 1160 (1160x510x240mm)

13.277.000đ 15.620.000đ
rating Đã bán 298
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
1 2
Nhãn hiệu
Khoảng giá
Kiểu dáng
Kích thước dài chậu

Chậu rửa bát là đồ dùng không thể thiếu được trong mỗi căn bếp của các gia đình hiện nay. Chậu rửa thường được làm bằng inox và có 2 kiểu đặc trưng là dập kiểu truyền thống hoặc là chậu dạng đúc. Nhờ vào sự phát triển của công nghệ và khoa học mà chậu rửa bát hiện nay rất đa dạng và có nhiều mẫu mã bắt mắt. 

Chậu rửa bát được làm bằng inox là phổ biến nhất vì những đặc tính ưu việt của chất liệu. Chậu rửa inox cao cấp thường được làm bằng inox 304, inox 201, inox 210. Hãy cùng tìm hiểu thêm về dòng sản phẩm chậu rửa inox cao cấp để có thêm thông tin giúp việc lựa chọn thiết bị cần thiết trong 

Chậu rửa inox cao cấp là gì?

Chậu rửa bát inox cao cấp là một loại chậu rửa bát được làm bằng thép không gỉ (inox) chất lượng cao. Inox là một hợp kim chất lượng cao được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp chế tạo chậu rửa bát vì tính chất không gỉ, chống ăn mòn và dễ dàng bảo quản. Chậu rửa bát inox cao cấp thường được thiết kế và sản xuất để đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng cao, điều này đảm bảo rằng chúng có độ bền và độ bền cao và dễ dàng vệ sinh.

Các chậu rửa bát inox cao cấp thường có các tính năng bổ sung như thiết kế hiện đại, bề mặt bóng hoặc chống xước, âm bàn (undermount) hoặc bồn đặt trên mặt bàn (topmount), cùng với các phụ kiện như vòi rửa bát và hệ thống thoát nước chất lượng cao. Chúng thường có giá cao hơn so với các loại chậu rửa bát khác như chậu nhựa hoặc chậu gốm, nhưng điều này đáng đối với chất lượng và độ bền mà chúng mang lại.

Chậu rửa bát inox cao cấp thường được lựa chọn cho các nhà bếp sang trọng và đòi hỏi độ bền cao, tính thẩm mỹ và sự tiện lợi trong việc vệ sinh và bảo quản.

Công dụng của chậu rửa inox 

công dụng  bồn rửa chén

Trước khi chế biến thực phẩm cần một nơi để rửa tay, sơ chế rửa sạch các loại rau củ quả, thịt và nguyên liệu cần thiết cho bữa ăn. Lúc này chậu rửa inox sẽ phát huy công dụng giúp cho người dùng sơ chế các nguyên liệu cần thiết một cách dễ dàng. Ngoài ra chậu rửa còn là nơi có thể rửa sạch các dụng cụ nhà bếp sau khi nấu ăn hoặc là nơi chế biến đồ ăn trước khi nấu với những tiện ích tiện dụng.  

Cấu tạo của chậu rửa chén inox

Cấu tạo của thiết bị này bao gồm bộ phận như bồn rửa, mặt bồn, chống ồn, thoát tràn, xi phông. Các bộ phận đều có những tính năng riêng biệt nhưng được thiết kế khớp lại với nhau tạo thành một sản phẩm chuyên biệt. Bồn rửa được chia thành 3 ngăn khác nhau với cấu tạo đơn giản. Trên thị trường hiện nay sản phẩm bồn rửa sẽ có nhiều hình thức khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng riêng người dùng có thể lựa chọn các sản phẩm cho phù hợp. 

Phân loại chậu rửa inox cao cấp 

Có rất nhiều tiêu chí để người tiêu dùng phân loại chậu rửa inox cao cấp. Để có thể sở hữu một sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và phù hợp với kiến trúc của căn bếp tạo nên không gian hài hòa, đẹp mắt nhưng đầy đủ tiện ích, thông minh, bạn nên tìm hiểu thêm các cách phân  loại chậu rửa sau đây. 

Phân loại chậu rửa inox cao cấp theo thiết kế

  • Chậu rửa inox cao cấp 1 hố với thiết kế có 1 hố sâu hình chữ nhật hoặc hình vuông với kích thước khác nhau. 
  • Chậu rửa inox cao cấp 2 hố với diện tích lớn hơn và thoải mái với bếp có diện tích lớn và gia đình đông người. 
  • Chậu rửa inox cao cấp 3 ngăn với 2 hố lớn và 1 hố nhỏ để đồ rửa sạch và có ống thoát nước riêng. Kích thước chậu này khá lớn, là giải pháp tối ưu cho các gia đình có nhiều thành viên và không gian rộng. 

Phân loại chậu rửa inox cao cấp theo cách lắp đặt 

  • Chậu rửa inox cao cấp âm bàn đá: với kết cấu chậu sẽ nằm dưới mặt đá, giúp cho không lộ viền chậu, khó lắp đặt nhưng có tính thẩm mỹ cao. 
  • Chậu rửa inox cao cấp dương: kết cấu chậu rửa vẫn có gò nổi trên mặt bàn, rất thuận tiện cho việc lắp đặt. 

Chậu rửa inox cao cấp có những chất liệu nào? 

Hiện nay trên thị trường khá phong phú về mẫu mã và nhãn hiệu nên chậu rửa inox cũng có phân loại về chất liệu như: 

  • Chậu rửa inox 201: đây là chậu bếp sử dụng chất liệu inox 201 là loại thép không gỉ không quá cao cấp. Ưu điểm thân chậu sẽ cứng cáp, giá thành chậu thấp hơn inox 304.
  • Chậu rửa inox 304: Sản phẩm được làm từ chất liệu inox 304 là loại thép không gỉ cao cấp giúp cho khả năng oxy hóa thấp nhất có thể, giá thành thường cao và có nhiều sản phẩm sử dụng chất liệu này.

Cách chọn mua chậu rửa inox cao cấp 

Nếu muốn lựa chọn được chậu rửa inox cao cấp phù hợp với gia đình bạn có thể tham khảo thêm những thông tin sau về sản phẩm khi chưa có kinh nghiệm mua thiết bị này.

Dựa vào nhu cầu sử dụng 

Chậu rửa inox cao cấp có nhiều loại khác nhau nên để sở hữu được sản phẩm phù hợp nên xem xét yếu tố đầu tiên là nhu cầu sử dụng của gia đình. Nếu gia đình có đông thành viên và mỗi ngày số lượng chén bát, nguyên liệu cần rửa nhiều thì nên chọn chậu rửa có dung tích lớn và ngược lại. Ngoài ra cần xem xét tới vị trí đặt bồn rửa trong bếp để lựa chọn được sản phẩm phù hợp. 

Giá thành sản phẩm 

Giá thành của bất kỳ sản phẩm nào cũng là điều khách hàng rất quan tâm khi mua sản phẩm. Việc tìm hiểu mức giá trước khi quyết định mua sẽ giúp bạn chủ động trong việc chi tiêu. Nếu khả năng tài chính tốt bạn nên lựa chọn sản phẩm có độ bền lâu dài với giá thành cao. 

Ngoài ra việc tham khảo mức giá còn giúp bạn biết đâu là cơ sở cao cấp bồn rửa chén uy tín với giá cạnh tranh. Hiện nay rất nhiều đơn vị kinh doanh có nhiều chính sách giảm giá và khuyến mại để thu hút khách hàng, đây sẽ là cơ hội tốt để bạn mua sắm mà vẫn tiết kiệm tối đa. 

Thương hiệu của chậu rửa inox cao cấp 

Ngoài những yếu tố kể trên cũng nên xem xét về thương hiệu trước khi quyết định mua chậu rửa chén inox, thương hiệu uy tín sẽ mang đến những sản phẩm có chất lượng, giá thành phải chăng và các chính sách bảo hành tốt nhất cho người dùng.

Mua chậu rửa inox cao cấp ở đâu? 

Trên thị trường hiện nay rất nhiều mẫu mã, thương hiệu cung cấp sản phẩm chậu rửa inox cao cấp này. Khách hàng cũng rất quan tâm tới nguồn gốc của sản phẩm, sản phẩm từ Trung Quốc có giá thành rẻ, mẫu mã đẹp nhưng do giá cả thấp nên chất lượng không được đảm bảo. 

Sơn Hà là thương hiệu nổi tiếng trên thị trường Việt Nam với sản phẩm chậu rửa inox cao cấp. Sản phẩm của Sơn Hà không chỉ có mẫu mã đa dạng mà chất liệu cũng rất bền bỉ. Hiện nay các sản phẩm của Sơn Hà có thể dễ dàng đặt mua online tại trang website chính hãng:  Sơn Hà Việt Nam làm theo hướng dẫn để đặt hàng hoặc liên hệ trực tiếp tới hotline: 0969.26.90.90 để được tư vấn thêm thông tin chi tiết về sản phẩm chậu rửa inox cao cấp.


Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0962.15.2626
Yêu cầu gọi lại
Gọi ĐT tư vấn ngay Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo