Sắp xếp theo
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8850TD -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8850TD

8.883.000đ 10.450.000đ
rating Đã bán 327
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Artusi KS11650 1D -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Artusi KS11650 1D

5.823.000đ 6.850.000đ
rating Đã bán 303
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8046SU -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8046SU

6.639.000đ 7.810.000đ
rating Đã bán 480
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố Konox Workstation - Apron Sink KN8051AS Curve -15%

Chậu rửa bát 1 hố Konox Workstation - Apron Sink KN8051AS Curve

10.158.000đ 11.950.000đ
rating Đã bán 267
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc, có bàn chờ Konox Workstation Topmount Sink KN11650TD -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc, có bàn chờ Konox Workstation Topmount Sink KN11650TD

9.996.000đ 11.760.000đ
rating Đã bán 302
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8644SU Dekor -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN8644SU Dekor

8.985.000đ 10.570.000đ
rating Đã bán 677
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8248DOB -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Overmount Sink KN8248DOB

6.681.000đ 7.860.000đ
rating Đã bán 307
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8250TD -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8250TD

8.636.000đ 10.160.000đ
rating Đã bán 294
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Topmount UNICO 8850 (880x500x215) mm -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Topmount UNICO 8850 (880x500x215) mm

7.795.000đ 9.170.000đ
rating Đã bán 399
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Premium KS11650 2B -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX có bàn chờ European Premium KS11650 2B

7.514.000đ 8.840.000đ
rating Đã bán 318
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey Beta 1160 (1160x500x240mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ Konox Turkey Beta 1160 (1160x500x240mm)

13.277.000đ 15.620.000đ
rating Đã bán 310
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU Dekor -15%

Chậu rửa bát 1 hố KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU Dekor

8.092.000đ 9.520.000đ
rating Đã bán 365
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Livello Smart 1160-Silver (1160x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Livello Smart 1160-Silver (1160x500x200mm)

13.507.000đ 15.890.000đ
rating Đã bán 335
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố Konox Turkey Vigo 8644 (860x440x215mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố Konox Turkey Vigo 8644 (860x440x215mm)

11.671.000đ 13.730.000đ
rating Đã bán 298
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, đá Granite Konox Sink Veloci 760D Grey (760x435x220mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, đá Granite Konox Sink Veloci 760D Grey (760x435x220mm)

10.940.000đ 12.870.000đ
rating Đã bán 318
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, có bàn chờ KONOX Topmount UNICO 8652 -15%

Chậu rửa bát 1 hố, có bàn chờ KONOX Topmount UNICO 8652

6.452.000đ 7.590.000đ
rating Đã bán 343
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát đá Granite KONOX Phoenix 860 Black (860x510x200mm) -15%

Chậu rửa bát đá Granite KONOX Phoenix 860 Black (860x510x200mm)

11.042.000đ 12.990.000đ
rating Đã bán 338
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Livello Smart 1160-Grey (1160x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ, đá Granite Konox Sink Livello Smart 1160-Grey (1160x500x200mm)

13.507.000đ 15.890.000đ
rating Đã bán 355
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8144DU -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8144DU

6.273.000đ 7.380.000đ
rating Đã bán 460
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU -15%

Chậu rửa bát 1 hố KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN7644SU

6.282.000đ 7.390.000đ
rating Đã bán 540
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Silver (680x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Silver (680x500x200mm)

9.826.000đ 11.560.000đ
rating Đã bán 632
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Overmount Sink KN7548SO -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Overmount Sink KN7548SO

5.423.000đ 6.380.000đ
rating Đã bán 538
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8744DU -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 8744DU

6.902.000đ 8.120.000đ
rating Đã bán 494
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ KONOX Topmount UNICO 11652 -15%

Chậu rửa bát 2 hố, có bàn chờ KONOX Topmount UNICO 11652

9.333.000đ 10.980.000đ
rating Đã bán 332
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Grey (680x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Grey (680x500x200mm)

9.826.000đ 11.560.000đ
rating Đã bán 451
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Curve -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Sink – Apron Sink KN8751DA Curve

10.923.000đ 12.850.000đ
rating Đã bán 235
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố KONOX Topmount UNICO 5450 -15%

Chậu rửa bát 1 hố KONOX Topmount UNICO 5450

4.803.000đ 5.650.000đ
rating Đã bán 489
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN6046SU -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc KONOX Workstation Sink-Undermount Sink KN6046SU

5.712.000đ 6.720.000đ
rating Đã bán 386
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Black (680x500x200mm) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, đá Granite Konox sink Ruvita 680 Black (680x500x200mm)

9.826.000đ 11.560.000đ
rating Đã bán 409
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Apron Sink KN8751DA Retta -15%

Chậu rửa bát 2 hố, hạ bậc Konox Workstation Apron Sink KN8751DA Retta

10.923.000đ 12.850.000đ
rating Đã bán 230
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 7544DU -15%

Chậu rửa bát 2 hố KONOX Undermount CUBE 7544DU

6.001.000đ 7.060.000đ
rating Đã bán 456
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8050TS (full phụ kiện) -15%

Chậu rửa bát 1 hố, hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8050TS (full phụ kiện)

8.721.000đ 10.260.000đ
rating Đã bán 336
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
1 2
Nhãn hiệu
Khoảng giá
Kiểu dáng
Kích thước dài chậu

Chậu rửa bát Konox là một trong những dòng sản phẩm chậu rửa bát được người tiêu dùng Việt quan tâm nhiều nhất bởi sản phẩm sở hữu thiết kế đẹp mắt, nhiều phụ kiện hiện đại mang lại sự tiện nghi cho gian bếp gia đình và độ bền cực cao. 

Cùng Sơn Hà tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc xuất xứ, ưu điểm, phân loại, giá thành của bồn rửa chén Konox trong nội dung bài viết dưới đây. Xem ngay!

Chậu rửa bát Konox

Chậu rửa bát Konox dòng chậu cao cấp được khách hàng ưa chuộng

Konox là thương hiệu của nước nào?

Konox là thương hiệu chuyên cung cấp thiết bị nhà bếp được đăng ký bản quyền tại Italia, các sản phẩm đều được áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại đến từ Châu Âu tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ, công năng toàn diện và chất lượng đảm bảo. 

Cho tới hiện tại, sản phẩm của thương hiệu Konox đã được phân phối ở hơn 200 đại lý trên toàn quốc, phủ sóng rộng rãi trên thị trường Việt Nam. 

Tại sao chậu rửa bát Konox được ưa chuộng?

Không phải ngẫu nhiên mà một sản phẩm ngoại nhập lại được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng tới như vậy, hẳn sản phẩm chậu rửa Konox phải sở hữu những ưu điểm vượt trội:  

 • Thiết kế đa dạng

Để phù hợp với thị hiếu của nhiều người tiêu dùng, Konox đã thiết kế ra rất nhiều các sản phẩm chậu rửa với đa dạng kiểu dáng khác nhau: chậu rửa dương bàn, chậu rửa âm bàn, chậu rửa có bàn, chậu rửa một hố lớn, chậu rửa một hố nhỏ, chậu rửa hai hố,... Do đó, người tiêu dùng hoàn toàn có thể lựa chọn các sản phẩm.

 • Chất liệu cao cấp

Konox định hướng thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm cao cấp nên chất liệu tạo nên sản phẩm cũng được lựa chọn kỹ càng. Trong đó có 2 chất liệu được sử dụng chủ yếu là inox 304 và đá Granite. 

Inox 304 có độ bền cực cao, chống oxy hóa, không han gỉ ngay cả trong môi trường chứa chất oxy hóa. Đây cũng là chất liệu được ưa chuộng sử dụng nhất ở các gia đình Việt. 

Đá granite có khả năng chịu nhiệt tốt, không thấm nước, màu sắc độc lạ nên sẽ mang lại vẻ đẹp sang trọng, hiện đại cho không gian nhà bếp. Dù chưa được phổ biến, nhưng chậu đá đang ngày càng được ưa chuộng để lắp đặt trong những không gian thiết kế hiện đại. 

 • Nhiều phân khúc giá

So với các sản phẩm chậu rửa trên thị trường, chậu rửa Konox được đánh giá là sản phẩm có mức giá khá cao. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng đã tạo ra các sản phẩm có nhiều phân khúc giá từ 3 đến 15 triệu đồng để người tiêu dùng có thể lựa chọn được những sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của mình. 

 • Siêu bền bỉ

Chính nhờ được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại cùng những chất liệu cao cấp mà chậu rửa Konox có độ bền cực cao, tuổi thọ tới vài ba chục năm mà không bị rò rỉ, hỏng hóc. Đặc biệt, nếu được thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, sử dụng đúng cách thì tuổi thọ của sản phẩm cũng sẽ cao hơn rất nhiều. 

 • Chế độ bảo hành tới 3 năm

Chậu rửa bát Konox là một trong những thương hiệu có thời gian bảo hành lâu nhất trên thị trường - lên tới 3 năm. Chính vì thế, người sử dụng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm của thương hiệu này.

Ưu điểm bồn rửa chén Konox

5 ưu điểm chậu rửa Konox 

Tất cả những ưu điểm trên đã khiến cho chậu rửa bát Konox “làm mưa làm gió” trên thị trường Việt!

Các loại chậu rửa Konox

Người ta thường phân loại chậu rửa Konox dựa theo chất liệu và thiết kế của dòng sản phẩm này, theo dõi chi tiết về các loại bồn rửa chén Konox trong nội dung dưới đây: 

Phân loại theo chất liệu

Các dòng chậu rửa bát Konox đều được lựa chọn sử dụng các chất liệu cao cấp, có độ bền cao và an toàn với sức khỏe người sử dụng: 

 • Chậu rửa inox: Inox 304 là chất liệu được lựa chọn để tạo ra các sản phẩm chậu rửa bát Konox cao cấp bởi sở hữu những đặc tính vượt trội - chống han gỉ ngay cả trong môi trường chứa chất oxy hóa, chịu lực, chịu nhiệt tốt, chống trầy xước, độ bền cực cao. Chính vì thế, chậu rửa inox 304 luôn được ưa chuộng sử dụng và trở nên phổ biến ở nhiều gia đình Việt. 
 • Chậu rửa đá Granite: Chậu rửa chén đá nhân tạo chưa được phổ biến như các dòng chậu rửa inox 304 của Konox. Trong thời gian gần đây, chậu đá lại rất được ưa chuộng bởi khả năng chống thấm vượt trội, màu sắc đa dạng, tính thẩm mỹ cực cao, đẹp mắt. Tuy nhiên, giá thành của các sản phẩm chậu đá thường khá cao. 

Phân loại chậu rửa bát theo chất liệu

Theo chất liệu bồn rửa chén Konox được phân làm 2 loại

Phân loại theo thiết kế

Tùy theo thị hiếu, nhu cầu sử dụng và không gian thiết kế gia đình mà người tiêu dùng có thể lựa chọn các loại chậu rửa có cấu tạo phù hợp: 

 • Chậu rửa một hố gồm: chậu rửa bát một hố nhỏ (kích thước khoảng 450mm), chậu rửa bát một hố lớn (kích thước khoảng 700 - 800mm). 
 • Chậu rửa 2 hố gồm: chậu rửa bát hai hố cân và chậu rửa bát hai hố lệch. 
 • Chậu rửa có bàn: là dòng chậu rửa bát có bàn chờ để đặt đồ dùng sau khi rửa rất tiện lợi, được ưa chuộng sử dụng. 
 • Chậu rửa âm bàn: là dòng chậu rửa được lắp đặt âm dưới bàn bếp, vệ sinh cực dễ dàng, không bị bám bẩn ở đường viền. 
 • Chậu rửa dương bàn: là dòng chậu được lắp trên bề mặt bàn bếp, lắp đặt dễ dàng, hạn chế bắn nước lên bề mặt bếp. 

Phân loại bồn rửa chén Konox theo thiết kế

Theo thiết kế chậu rửa bát Konox gồm có 5 loại

Giá chậu rửa bát Konox bao nhiêu?

Tất cả các yếu tố như thiết kế, chất liệu, công năng của chậu rửa bát Konox đều được hoàn thiện tới mức tối ưu nhất. Do đó, giá thành của bồn rửa chén Konox cao hơn các sản phẩm khác trên thị trường cũng là một điều dễ hiểu. 

Chậu rửa Konox có mức giá từ khoảng 3 - 15 triệu đồng. Do đó, người tiêu dùng có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của gia đình. 

=>> Tham khảo thêm tại Website Sonha.net.vn để được trải nghiệm các sản phẩm chậu rửa Konox - Giảm ngay 15% toàn bộ đơn hàng. 

Top 3 bồn rửa chén Konox bán chạy nhất hiện nay

Nếu còn đang phân vân trong việc lựa chọn các sản phẩm chậu rửa bát Konox, Sơn Hà sẽ gợi ý cho bạn top 3 sản phẩm chậu rửa Konox bán chạy nhất hiện nay để bạn đọc có thể tham khảo và đặt mua cho gia đình: 

Top 3 chậu rửa Konox bán chạy

Top 3 bồn rửa chén Konox bán chạy nhất hiện nay

Chậu KONOX 1 hố Overmount Sink KN7548SO

Chậu rửa một hố hạ bậc Konox Overmount Sink KN7548SO được thiết kế dương bàn với kích thước chiều dài là 75cm, chiều rộng là 48cm. Trên thân chậu có 2 lỗ dùng để bắt vòi và các phụ kiện chậu rửa.

Chậu được sử dụng chất liệu inox 304 cao cấp, có khả năng chống trầy xước, chống oxy hóa cực tốt, độ bền cao.

Khi mua chậu rửa Konox KN7548SO, khách hàng sẽ được tặng kèm một chậu nhỏ, có thể gá trực tiếp trên thành chậu giúp cho việc nấu nướng, rửa chén bát, rửa thực phẩm hàng ngày trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

=> Xem thêm: Chậu Konox 1 hố Overmount Sink KN7548SO TẠI ĐÂY

=>> Giảm 15% cho 10 khách hàng đầu tiên đặt mua sản phẩm qua hotline Sơn Hà 0969.26.90.90.

Chậu rửa chén 2 hố Konox Workstation Topmount Sink KN8850TD

Chậu rửa bát 2 hố hạ bậc Konox Workstation Topmount Sink KN8850TD được thiết kế dương bàn với kích thước chiều dài là 88cm, chiều rộng là 50cm. Trên thân chậu có 2 lỗ dùng để bắt vòi và các phụ kiện chậu rửa.

Chậu được sử dụng chất liệu inox 304 cao cấp, có khả năng chống trầy xước, chống oxy hóa cực tốt, độ bền cao.

Khi mua chậu rửa Konox KN8850TD, khách hàng sẽ được tặng kèm một thớt gỗ và một thanh ngang kéo mở linh hoạt, gá trực tiếp trên thành chậu giúp cho việc nấu nướng, rửa chén bát, rửa thực phẩm hàng ngày trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

=> Xem thêm chậu rửa bát Konox KN8850TD TẠI ĐÂY

=>> Giảm 15% cho 10 khách hàng đầu tiên đặt mua sản phẩm qua hotline Sơn Hà 0969.26.90.90.

Chậu rửa chén 1 hố đá Granite Konox Sink Ruvita 680 Black

Chậu rửa bát 1 hố đá Granite Konox Sink Ruvita 680 Black được thiết kế dương bàn với kích thước chiều dài là 68cm, chiều rộng là 50cm. Chậu không có lỗ bắt vòi, do đó, người sử dụng khi mua sản phẩm này cần tham khảo các sản phẩm vòi rửa gắn tường để có thể lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng.

Chậu được sử dụng chất liệu đá granite cao cấp có khả năng chống thấm, độ bền cực cao. Màu đen của sản phẩm mang lại nét đẹp sang trọng, hiện đại, góp phần tôn thêm sự tiện nghi cho gia đình bạn.

Khi mua chậu Konox 1 hố Ruvita 680 Black, khách hàng sẽ được tặng kèm một rổ inox, gá trực tiếp trên thành chậu giúp cho việc nấu nướng, rửa chén bát, rửa thực phẩm hàng ngày trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

=> Xem ngay chậu rửa bát Konox Sink Ruvita 680 Black NGAY TẠI ĐÂY

=>> Giảm 15% cho 10 khách hàng đầu tiên đặt mua sản phẩm qua hotline Sơn Hà 0969.26.90.90.

Mua chậu rửa bát Konox ở đâu chính hãng, giá tốt?

Tuy chậu rửa bát Konox có giá thành cao nhưng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng, đây cũng là lý do các sản phẩm của thương hiệu bị làm giả, làm nhái rất nhiều. Chính vì vậy, khi chọn mua các sản phẩm Konox, người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn các địa điểm cung cấp uy tín để được trải nghiệm các sản phẩm chất lượng. 

Sơn Hà chuyên cung cấp các sản phẩm chậu rửa chén cao cấp nổi bật là thương hiệu Konox cao cấp chính hãng, giá tốt được đông đảo người tiêu dùng quan tâm. 

Địa chỉ mua chậu rửa Konox chính hãng

Mua chậu rửa Konox chính hãng tại Sonha.net.vn nhận ngay ngàn ưu đãi

Khi mua các sản phẩm chậu rửa Konox tại Sơn Hà, khách hàng sẽ được nhận mức khuyến mại, giảm giá đồng loạt 15%, miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Đặc biệt, với các khách hàng mua combo vòi rửa chén & chậu rửa chén Konox còn được nhận các voucher giảm giá hấp dẫn từ công ty. 

Sản phẩm được áp dụng thời gian bảo hành tới 3 năm theo đúng quy định của nhà sản xuất Konox nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi đặt mua sản phẩm online tại Website Sonha.net.vn. 

Liên hệ hotline 0969.26.90.90 hoặc Website Sonha.net.vn để được hỗ trợ đặt mua và tư vấn các sản phẩm phù hợp với gia đình!


Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0962.15.2626
Yêu cầu gọi lại
Gọi ĐT tư vấn ngay Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo