Sắp xếp theo
Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 027 (710 x 450 x 230 mm) -21%

Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 027 (710 x 450 x 230 mm)

1.940.000đ 2.430.000đ
rating Đã bán 6772
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Chén 1 Hộc 1 Cánh GD-0289 (800 x 430 x 230mm) -21%

Chậu Rửa Chén 1 Hộc 1 Cánh GD-0289 (800 x 430 x 230mm)

1.710.000đ 2.140.000đ
rating Đã bán 5454
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát inox Gorlde GD 0293 (780 x 410 x 230mm) -20%

Chậu rửa bát inox Gorlde GD 0293 (780 x 410 x 230mm)

1.560.000đ 1.950.000đ
rating Đã bán 1379
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Gorlde GD-0290 (780x440x230mm) -20%

Chậu Rửa Bát Gorlde GD-0290 (780x440x230mm)

1.600.000đ 2.000.000đ
rating Đã bán 1015
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 011 (400x450x230mm) -20%

Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 011 (400x450x230mm)

1.410.000đ 1.760.000đ
rating Đã bán 2839
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 927 (900 x 500 x 230mm) -20%

Chậu Rửa Bát Inox Gorlde GD 927 (900 x 500 x 230mm)

2.890.000đ 3.610.000đ
rating Đã bán 1433
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Inox Gorlde G8 (500 x 450 x 250mm) -20%

Chậu Rửa Bát Inox Gorlde G8 (500 x 450 x 250mm)

4.890.000đ 6.110.000đ
rating Đã bán 2219
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Gorlde GD 918 (600 x 450 x 230mm) -20%

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 918 (600 x 450 x 230mm)

1.960.000đ 2.450.000đ
rating Đã bán 2425
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát hai hố cân gorlde GD-5612 (890 x 490 x 230 mm) -20%

Chậu rửa bát hai hố cân gorlde GD-5612 (890 x 490 x 230 mm)

2.890.000đ 3.610.000đ
rating Đã bán 2572
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Gorlde Inox cao cấp 2 hố -5812 (830 x 440 x 230 mm) -20%

Chậu Gorlde Inox cao cấp 2 hố -5812 (830 x 440 x 230 mm)

2.000.000đ 2.500.000đ
rating Đã bán 1792
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát hai hố cân Gorlde GD 5222 (870 x 460 x 230mm) -20%

Chậu rửa bát hai hố cân Gorlde GD 5222 (870 x 460 x 230mm)

2.570.000đ 3.210.000đ
rating Đã bán 3837
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát hai hố cân Gorlde GD 5902 (830 x 440 x 230 mm) -21%

Chậu rửa bát hai hố cân Gorlde GD 5902 (830 x 440 x 230 mm)

2.060.000đ 2.580.000đ
rating Đã bán 1408
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát inox hai hố Gorlde GD 5102 (830 x 440 x 230mm) -20%

Chậu rửa bát inox hai hố Gorlde GD 5102 (830 x 440 x 230mm)

2.080.000đ 2.600.000đ
rating Đã bán 1962
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát inox gorlde B-211 (820 x 460 x 230mm) -21%

Chậu rửa bát inox gorlde B-211 (820 x 460 x 230mm)

1.860.000đ 2.330.000đ
rating Đã bán 1228
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát inox Gorlde B 208 (770 x 410 x 230 mm) -20%

Chậu rửa bát inox Gorlde B 208 (770 x 410 x 230 mm)

1.800.000đ 2.250.000đ
rating Đã bán 1918
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát inox Gorlde GD-953 (1200 x 480 x 230 mm) -20%

Chậu rửa bát inox Gorlde GD-953 (1200 x 480 x 230 mm)

3.850.000đ 4.810.000đ
rating Đã bán 1563
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát Gorlde GD 9037 (970 x 490 x 230 mm) -21%

Chậu rửa bát Gorlde GD 9037 (970 x 490 x 230 mm)

3.590.000đ 4.490.000đ
rating Đã bán 1450
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Gorlde GD-5526 (1220 x 500 x 230 mm) -21%

Chậu Rửa Bát Gorlde GD-5526 (1220 x 500 x 230 mm)

2.900.000đ 3.630.000đ
rating Đã bán 2222
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát Gorlde GD 5506 (1050 x 500 x 230 mm) -21%

Chậu rửa bát Gorlde GD 5506 (1050 x 500 x 230 mm)

3.070.000đ 3.840.000đ
rating Đã bán 988
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát inox Gorlde GD-5505 (880 x 440 x 230mm) -20%

Chậu rửa bát inox Gorlde GD-5505 (880 x 440 x 230mm)

2.400.000đ 3.000.000đ
rating Đã bán 1923
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Gorlde GD 039 Đơn (720x 450 x 230mm) -21%

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 039 Đơn (720x 450 x 230mm)

2.740.000đ 3.430.000đ
rating Đã bán 1227
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát inox Gorlde GD 025 (800 x 500 x 230mm) -20%

Chậu rửa bát inox Gorlde GD 025 (800 x 500 x 230mm)

2.080.000đ 2.600.000đ
rating Đã bán 955
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu Rửa Bát Gorlde GD-919 (470 x 470 x 230 mm) -21%

Chậu Rửa Bát Gorlde GD-919 (470 x 470 x 230 mm)

2.100.000đ 2.630.000đ
rating Đã bán 1389
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Gorlde Inox cao cấp 2 hố -5103 (840x440x230 mm) -21%

Chậu Gorlde Inox cao cấp 2 hố -5103 (840x440x230 mm)

2.430.000đ 3.040.000đ
rating Đã bán 1134
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Thương hiệu
Kích thước dài chậu
Kiểu dáng
Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0962.15.2626
Yêu cầu gọi lại
Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo