Đào tạo và phát triển

Công ty có chính sách phát triển Nguồn Nhân Lực thông qua công tác đào tạo kỹ năng - chuyên môn trong suốt quá trình làm việc nhằm hướng tới: 
  • Cập nhật kiến thức mới cho nhân viên, giúp nhân viên áp dụng thành công khi có các thay đổi về công nghệ trong doanh nghiệp.
  • Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý kế cận, tạo cho họ những kỹ năng cần thiết cho các cơ hội thăng tiến.
  • Khuyến khích, động viên nhân viên, thỏa mãn nhu cầu phát triển của nhân viên.
  • Đào tạo nhằm không ngừng hoàn thiện và nâng cao kỹ năng chuyên môn của CNV để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của công việc, phục vụ tốt cho mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty.
Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0962.15.2626
Yêu cầu gọi lại
Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo