Sắp xếp theo
Bồn nước Inox SHC 500L đứng - SHC500F720 -4%

Bồn nước Inox SHC 500L đứng - SHC500F720

2.170.000đ 2.242.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 500L ngang - SHC500F720 -6%

Bồn nước Inox SHC 500L ngang - SHC500F720

2.350.000đ 2.491.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 700L đứng - SHC700F720 -6%

Bồn nước Inox SHC 700L đứng - SHC700F720

2.440.000đ 2.580.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 700L ngang - SHC700F720 -6%

Bồn nước Inox SHC 700L ngang - SHC700F720

2.670.000đ 2.818.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1000L đứng - SHC1000F960 -12%

Bồn nước Inox SHC 1000L đứng - SHC1000F960

2.940.000đ 3.321.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1000L ngang - SHC1000F960 -10%

Bồn nước Inox SHC 1000L ngang - SHC1000F960

3.200.000đ 3.528.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1200L đứng - SHC1200F980 -8%

Bồn nước Inox SHC 1200L đứng - SHC1200F980

3.220.000đ 3.500.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1200L ngang - SHC1200F980 -5%

Bồn nước Inox SHC 1200L ngang - SHC1200F980

3.750.000đ 3.922.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1500L đứng - SHC1500F1140 -5%

Bồn nước Inox SHC 1500L đứng - SHC1500F1140

4.610.000đ 4.851.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1500L đứng - SHC1500F960 -1%

Bồn nước Inox SHC 1500L đứng - SHC1500F960

4.700.000đ 4.724.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F1140 -11%

Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F1140

4.940.000đ 5.550.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F960 -8%

Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F960

5.330.000đ 5.762.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn tự hoại Septic SHC 1200 -14%

Bồn tự hoại Septic SHC 1200

5.650.000đ 6.500.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chat!
Bồn nước Inox SHC 2000L đứng - SHC2000F1140 -8%

Bồn nước Inox SHC 2000L đứng - SHC2000F1140

5.920.000đ 6.372.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn tự hoại Septic SHC 1600 -20%

Bồn tự hoại Septic SHC 1600

6.350.000đ 7.850.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1140 -6%

Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1140

6.400.000đ 6.762.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2000L đứng - SHC2000F1380 -6%

Bồn nước Inox SHC 2000L đứng - SHC2000F1380

6.480.000đ 6.882.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1380 -5%

Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1380

6.680.000đ 7.008.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2500L đứng - SHC2500F1140 -13%

Bồn nước Inox SHC 2500L đứng - SHC2500F1140

7.310.000đ 8.401.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2500L đứng - SHC2500F1380 -2%

Bồn nước Inox SHC 2500L đứng - SHC2500F1380

7.580.000đ 7.677.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2500L ngang - SHC2500F1140 -13%

Bồn nước Inox SHC 2500L ngang - SHC2500F1140

7.590.000đ 8.690.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn tự hoại Septic SHC 1800L -20%

Bồn tự hoại Septic SHC 1800L

7.620.000đ 9.525.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 3000L đứng F1140 -7%

Bồn nước Inox SHC 3000L đứng F1140

8.330.000đ 8.911.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1140 -19%

Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1140

8.710.000đ 10.650.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
1 2
Thương hiệu
Kiểu dáng
Dung tích
Đường kính
Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0976.85.65.65
Yêu cầu gọi lại
Gọi ĐT tư vấn ngay Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo