Sắp xếp theo
Bồn tự hoại Septic SHC 1200 -14%

Bồn tự hoại Septic SHC 1200

5.650.000đ 6.500.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chat!
Bồn tự hoại Septic SHC 2200 -20%

Bồn tự hoại Septic SHC 2200

8.900.000đ 11.125.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn tự hoại Septic SHC 1800L -20%

Bồn tự hoại Septic SHC 1800L

7.620.000đ 9.525.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn tự hoại Septic SHC 1600 -20%

Bồn tự hoại Septic SHC 1600

6.350.000đ 7.850.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F1140 -11%

Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F1140

4.940.000đ 5.550.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 6000L ngang - SHC6000F1420 -8%

Bồn nước Inox SHC 6000L ngang - SHC6000F1420

17.390.000đ 18.732.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 5000L ngang - SHC5000F1420 -5%

Bồn nước Inox SHC 5000L ngang - SHC5000F1420

14.870.000đ 15.588.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 4500L ngang - SHC4500F1420 -2%

Bồn nước Inox SHC 4500L ngang - SHC4500F1420

13.800.000đ 13.982.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 4000L ngang - SHC4000F1420 -6%

Bồn nước Inox SHC 4000L ngang - SHC4000F1420

12.770.000đ 13.496.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 3500L ngang - SHC3500F1380 -1%

Bồn nước Inox SHC 3500L ngang - SHC3500F1380

10.780.000đ 10.809.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1380 -4%

Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1380

9.810.000đ 10.200.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1140 -19%

Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1140

8.710.000đ 10.650.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2500L ngang - SHC2500F1140 -13%

Bồn nước Inox SHC 2500L ngang - SHC2500F1140

7.590.000đ 8.690.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1380 -5%

Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1380

6.680.000đ 7.008.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1140 -6%

Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1140

6.400.000đ 6.762.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F960 -8%

Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F960

5.330.000đ 5.762.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1200L ngang - SHC1200F980 -5%

Bồn nước Inox SHC 1200L ngang - SHC1200F980

3.750.000đ 3.922.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1000L ngang - SHC1000F960 -10%

Bồn nước Inox SHC 1000L ngang - SHC1000F960

3.200.000đ 3.528.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 700L ngang - SHC700F720 -6%

Bồn nước Inox SHC 700L ngang - SHC700F720

2.670.000đ 2.818.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 500L ngang - SHC500F720 -6%

Bồn nước Inox SHC 500L ngang - SHC500F720

2.350.000đ 2.491.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 6000L đứng - SHC6000F1420 -15%

Bồn nước Inox SHC 6000L đứng - SHC6000F1420

14.040.000đ 16.513.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 5000L đứng - SHC5000F1420 -4%

Bồn nước Inox SHC 5000L đứng - SHC5000F1420

14.160.000đ 14.617.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 4500L đứng F1420 -18%

Bồn nước Inox SHC 4500L đứng F1420

11.430.000đ 13.799.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 4000L đứng - SHC4000F1420 -7%

Bồn nước Inox SHC 4000L đứng - SHC4000F1420

11.320.000đ 12.071.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
1 2
Thương hiệu
Kiểu dáng
Dung tích
Đường kính
Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0976.85.65.65
Yêu cầu gọi lại
Gọi ĐT tư vấn ngay Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo