Sắp xếp theo
Bồn tự hoại Septic SHC 1200L -14%

Bồn tự hoại Septic SHC 1200L

5.650.000đ 6.500.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chat!
Bồn tự hoại Septic SHC 2200L -20%

Bồn tự hoại Septic SHC 2200L

8.900.000đ 11.125.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn tự hoại Septic SHC 1800L -20%

Bồn tự hoại Septic SHC 1800L

7.620.000đ 9.525.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn tự hoại Septic SHC 1700L -8%

Bồn tự hoại Septic SHC 1700L

7.250.000đ 7.850.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F1140 -11%

Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F1140

4.940.000đ 5.550.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 6000L ngang - SHC6000F1420 -8%

Bồn nước Inox SHC 6000L ngang - SHC6000F1420

17.390.000đ 18.732.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 5000L ngang - SHC5000F1420 -5%

Bồn nước Inox SHC 5000L ngang - SHC5000F1420

14.870.000đ 15.588.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 4500L ngang - SHC4500F1420 -2%

Bồn nước Inox SHC 4500L ngang - SHC4500F1420

13.800.000đ 13.982.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 4000L ngang - SHC4000F1420 -6%

Bồn nước Inox SHC 4000L ngang - SHC4000F1420

12.770.000đ 13.496.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 3500L ngang - SHC3500F1380 -1%

Bồn nước Inox SHC 3500L ngang - SHC3500F1380

10.780.000đ 10.809.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1380 -4%

Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1380

9.810.000đ 10.200.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1140 -19%

Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1140

8.710.000đ 10.650.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2500L ngang - SHC2500F1140 -13%

Bồn nước Inox SHC 2500L ngang - SHC2500F1140

7.590.000đ 8.690.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1380 -5%

Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1380

6.680.000đ 7.008.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1140 -6%

Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1140

6.400.000đ 6.762.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F960 -8%

Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F960

5.330.000đ 5.762.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1200L ngang - SHC1200F980 -5%

Bồn nước Inox SHC 1200L ngang - SHC1200F980

3.750.000đ 3.922.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 1000L ngang - SHC1000F960 -10%

Bồn nước Inox SHC 1000L ngang - SHC1000F960

3.200.000đ 3.528.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 700L ngang - SHC700F720 -6%

Bồn nước Inox SHC 700L ngang - SHC700F720

2.670.000đ 2.818.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 500L ngang - SHC500F720 -6%

Bồn nước Inox SHC 500L ngang - SHC500F720

2.350.000đ 2.491.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 6000L đứng - SHC6000F1420 -15%

Bồn nước Inox SHC 6000L đứng - SHC6000F1420

14.040.000đ 16.513.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 5000L đứng - SHC5000F1420 -4%

Bồn nước Inox SHC 5000L đứng - SHC5000F1420

14.160.000đ 14.617.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 4500L đứng F1420 -18%

Bồn nước Inox SHC 4500L đứng F1420

11.430.000đ 13.799.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
Bồn nước Inox SHC 4000L đứng - SHC4000F1420 -7%

Bồn nước Inox SHC 4000L đứng - SHC4000F1420

11.320.000đ 12.071.000đ
Áp dụng cho khách hàng gọi điện, đến trực tiếp hoặc chát!
1 2
Thương hiệu
Dung tích
Đường kính
Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0976.85.65.65
Yêu cầu gọi lại
Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo