Sắp xếp theo
Chậu Rửa Bát Kagol K6845 Một Hố Inox 201 (680x450x240 mm) -21%

Chậu Rửa Bát Kagol K6845 Một Hố Inox 201 (680x450x240 mm)

1.570.000đ 1.963.000đ
rating Đã bán 1946
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL K8850-304 Cân hai hố cân inox 304 (880x500x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL K8850-304 Cân hai hố cân inox 304 (880x500x240 mm)

3.140.000đ 3.925.000đ
rating Đã bán 2681
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND6045 Một Hố Nano Đen (600 x 450 x 240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND6045 Một Hố Nano Đen (600 x 450 x 240 mm)

2.000.000đ 2.500.000đ
rating Đã bán 6427
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K6045-304 Một Hố Inox 304 (600x450x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K6045-304 Một Hố Inox 304 (600x450x240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 5980
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát KAGOL KNB7546 Một Hố Nano Bạc (750 x 460 x 240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát KAGOL KNB7546 Một Hố Nano Bạc (750 x 460 x 240 mm)

4.140.000đ 5.175.000đ
rating Đã bán 12122
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND4540 Một Hố Nano Đen (400 x 450 x 240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND4540 Một Hố Nano Đen (400 x 450 x 240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 5206
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K4540-304 Một Hố Inox 304 (450x400x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K4540-304 Một Hố Inox 304 (450x400x240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 3288
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K6845 - 304 Một Hố Inox 304 (680x450x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K6845 - 304 Một Hố Inox 304 (680x450x240 mm)

2.290.000đ 2.862.500đ
rating Đã bán 1924
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K7843-304 Cân Hai Hố Cân Inox 304 (780x430x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K7843-304 Cân Hai Hố Cân Inox 304 (780x430x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 4027
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát chén inox 304 phủ nano đen KAGOL KND7848N một hố (kt:780x480x240) -20%

Chậu rửa bát chén inox 304 phủ nano đen KAGOL KND7848N một hố (kt:780x480x240)

4.000.000đ 5.000.000đ
rating Đã bán 384
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu rửa bát chén inox 304 phủ nano trắng KAGOL K7848  một hố (kt:780x480x240) -20%

Chậu rửa bát chén inox 304 phủ nano trắng KAGOL K7848 một hố (kt:780x480x240)

4.000.000đ 5.000.000đ
rating Đã bán 375
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu rửa bát chén inox 304 vân sần  KAGOL K7848 304N một hố (kt:780x480x240) -21%

Chậu rửa bát chén inox 304 vân sần KAGOL K7848 304N một hố (kt:780x480x240)

3.850.000đ 4.850.000đ
rating Đã bán 484
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu rửa bát chén inox nano kèm vòi KAGOL KNB7545T một hố, có vòi thác  (kt:750x450x220) -20%

Chậu rửa bát chén inox nano kèm vòi KAGOL KNB7545T một hố, có vòi thác (kt:750x450x220)

6.330.000đ 7.912.500đ
rating Đã bán 1221
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu rửa bát chén inox nano KAGOL  KND8046 - 304 một hố inox 304 (kt:800x460x220) -20%

Chậu rửa bát chén inox nano KAGOL KND8046 - 304 một hố inox 304 (kt:800x460x220)

6.500.000đ 8.125.000đ
rating Đã bán 1312
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát KAGOL K8245-304 Lệch hai hố Inox 304 (820x450x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL K8245-304 Lệch hai hố Inox 304 (820x450x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 1156
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát KAGOL K7243-Cân hai hố cân inox 201 (720x430x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL K7243-Cân hai hố cân inox 201 (720x430x240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 1601
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát KAGOL K8245-304 Cân hai hố cân inox 304 (820x450x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL K8245-304 Cân hai hố cân inox 304 (820x450x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 4710
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND7545 1 Hố Nano Đen (750x450x230 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND7545 1 Hố Nano Đen (750x450x230 mm)

3.380.000đ 4.225.000đ
rating Đã bán 5959
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu Rửa Bát Chén Kagol KND7848-304 Một Hố Inox 304 Phủ Nano (780x480x240mm) -20%

Chậu Rửa Bát Chén Kagol KND7848-304 Một Hố Inox 304 Phủ Nano (780x480x240mm)

3.920.000đ 4.900.000đ
rating Đã bán 3582
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol Đúc 1 Hố K7848 (780x480x240 mm) -19%

Chậu Rửa Bát Kagol Đúc 1 Hố K7848 (780x480x240 mm)

3.760.000đ 4.587.000đ
rating Đã bán 9779
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát KAGOL KND7846B - CD Một Hố Có Bàn, Cài Dao Thớt (780 x460x240mm) -20%

Chậu Rửa Bát KAGOL KND7846B - CD Một Hố Có Bàn, Cài Dao Thớt (780 x460x240mm)

3.860.000đ 4.825.000đ
rating Đã bán 10193
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát KAGOL KND8245 - Hai Hố Lệch Nano Đen (820x450x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát KAGOL KND8245 - Hai Hố Lệch Nano Đen (820x450x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 4771
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KND8245 hai hố cân Nano đen (820x450x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL KND8245 hai hố cân Nano đen (820x450x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 2317
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KND7843 hai hố lệch Nano đen (780 x 430 x 240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL KND7843 hai hố lệch Nano đen (780 x 430 x 240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 1328
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL HK8245-Cân vàng hai hố cân kính cường lực Nano vàng (820x450x240 mm) -21%

Chậu rửa bát KAGOL HK8245-Cân vàng hai hố cân kính cường lực Nano vàng (820x450x240 mm)

5.430.000đ 6.788.000đ
rating Đã bán 566
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KND10045-RD hai hố cân Nano, có bàn cài dao-thớt, hố rác (1000x450x240 mm) -21%

Chậu rửa bát KAGOL KND10045-RD hai hố cân Nano, có bàn cài dao-thớt, hố rác (1000x450x240 mm)

3.570.000đ 4.463.000đ
rating Đã bán 653
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KND10045 hai hố cân Nano đen, có bàn (1000x450x240 mm) -21%

Chậu rửa bát KAGOL KND10045 hai hố cân Nano đen, có bàn (1000x450x240 mm)

3.290.000đ 4.113.000đ
rating Đã bán 776
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL HND8248-BT hai hố cân Nano đen bậc thang (820x480x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL HND8248-BT hai hố cân Nano đen bậc thang (820x480x240 mm)

3.860.000đ 4.825.000đ
rating Đã bán 944
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KND8245BT-Cân/Lệch hai hố cân Nano đen bậc thang (820x450x240 mm) -21%

Chậu rửa bát KAGOL KND8245BT-Cân/Lệch hai hố cân Nano đen bậc thang (820x450x240 mm)

3.290.000đ 4.113.000đ
rating Đã bán 3887
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KNB8245-Cân hai hố cân Nano bạc (820x450x240 mm) -21%

Chậu rửa bát KAGOL KNB8245-Cân hai hố cân Nano bạc (820x450x240 mm)

2.710.000đ 3.388.000đ
rating Đã bán 1013
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
1 2 3 4
Thương hiệu
Kiểu dáng
Kích thước dài chậu
Loại vòi
Số đường nước
Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0962.15.2626
Yêu cầu gọi lại
Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo