Sắp xếp theo
Chậu Rửa Bát Kagol K6845 Một Hố Inox 201 (680x450x240 mm) -21%

Chậu Rửa Bát Kagol K6845 Một Hố Inox 201 (680x450x240 mm)

1.570.000đ 1.963.000đ
rating Đã bán 1323
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL K8850-304 Cân hai hố cân inox 304 (880x500x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL K8850-304 Cân hai hố cân inox 304 (880x500x240 mm)

3.140.000đ 3.925.000đ
rating Đã bán 1986
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND6045 Một Hố Nano Đen (600 x 450 x 240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND6045 Một Hố Nano Đen (600 x 450 x 240 mm)

2.000.000đ 2.500.000đ
rating Đã bán 5451
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát KAGOL KNB7546 Một Hố Nano Bạc (750 x 460 x 240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát KAGOL KNB7546 Một Hố Nano Bạc (750 x 460 x 240 mm)

4.140.000đ 5.175.000đ
rating Đã bán 11059
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K6045-304 Một Hố Inox 304 (600x450x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K6045-304 Một Hố Inox 304 (600x450x240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 5270
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND4540 Một Hố Nano Đen (400 x 450 x 240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND4540 Một Hố Nano Đen (400 x 450 x 240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 4798
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K4540-304 Một Hố Inox 304 (450x400x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K4540-304 Một Hố Inox 304 (450x400x240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 2854
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K6845 - 304 Một Hố Inox 304 (680x450x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K6845 - 304 Một Hố Inox 304 (680x450x240 mm)

2.290.000đ 2.862.500đ
rating Đã bán 1560
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol K7843-304 Cân Hai Hố Cân Inox 304 (780x430x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol K7843-304 Cân Hai Hố Cân Inox 304 (780x430x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 3605
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát chén inox 304 phủ nano đen KAGOL KND7848N một hố (kt:780x480x240) -20%

Chậu rửa bát chén inox 304 phủ nano đen KAGOL KND7848N một hố (kt:780x480x240)

4.000.000đ 5.000.000đ
rating Đã bán 232
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu rửa bát chén inox 304 phủ nano trắng KAGOL K7848  một hố (kt:780x480x240) -20%

Chậu rửa bát chén inox 304 phủ nano trắng KAGOL K7848 một hố (kt:780x480x240)

4.000.000đ 5.000.000đ
rating Đã bán 205
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu rửa bát chén inox 304 vân sần  KAGOL K7848 304N một hố (kt:780x480x240) -21%

Chậu rửa bát chén inox 304 vân sần KAGOL K7848 304N một hố (kt:780x480x240)

3.850.000đ 4.850.000đ
rating Đã bán 248
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu rửa bát chén inox nano kèm vòi KAGOL KNB7545T một hố, có vòi thác  (kt:750x450x220) -20%

Chậu rửa bát chén inox nano kèm vòi KAGOL KNB7545T một hố, có vòi thác (kt:750x450x220)

6.330.000đ 7.912.500đ
rating Đã bán 685
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu rửa bát chén inox nano KAGOL  KND8046 - 304 một hố inox 304 (kt:800x460x220) -20%

Chậu rửa bát chén inox nano KAGOL KND8046 - 304 một hố inox 304 (kt:800x460x220)

6.500.000đ 8.125.000đ
rating Đã bán 740
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát KAGOL K8245-304 Lệch hai hố Inox 304 (820x450x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL K8245-304 Lệch hai hố Inox 304 (820x450x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 755
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát KAGOL K7243-Cân hai hố cân inox 201 (720x430x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL K7243-Cân hai hố cân inox 201 (720x430x240 mm)

1.860.000đ 2.325.000đ
rating Đã bán 1239
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu rửa bát KAGOL K8245-304 Cân hai hố cân inox 304 (820x450x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL K8245-304 Cân hai hố cân inox 304 (820x450x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 4237
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KNB6845-304 1 Hố 304 Phủ Nano Bạc (680x450x230 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KNB6845-304 1 Hố 304 Phủ Nano Bạc (680x450x230 mm)

4.670.000đ 5.837.500đ
rating Đã bán 3804
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND7545 1 Hố Nano Đen (750x450x230 mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND7545 1 Hố Nano Đen (750x450x230 mm)

3.380.000đ 4.225.000đ
rating Đã bán 5448
Vòi dẫn nước rửa chén hút xịt gắn bồn rửa bát GD41
Chậu Rửa Bát Chén Kagol KND7848-304 Một Hố Inox 304 Phủ Nano (780x480x240mm) -20%

Chậu Rửa Bát Chén Kagol KND7848-304 Một Hố Inox 304 Phủ Nano (780x480x240mm)

3.920.000đ 4.900.000đ
rating Đã bán 3175
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol Đúc 1 Hố K7848 (780x480x240 mm) -19%

Chậu Rửa Bát Kagol Đúc 1 Hố K7848 (780x480x240 mm)

3.760.000đ 4.587.000đ
rating Đã bán 8731
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát Kagol KND7846B Một Hố Có Bàn Bậc Thang (780x460x240mm) -20%

Chậu Rửa Bát Kagol KND7846B Một Hố Có Bàn Bậc Thang (780x460x240mm)

3.790.000đ 4.737.500đ
rating Đã bán 2984
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát KAGOL KND7846B - CD Một Hố Có Bàn, Cài Dao Thớt (780 x460x240mm) -20%

Chậu Rửa Bát KAGOL KND7846B - CD Một Hố Có Bàn, Cài Dao Thớt (780 x460x240mm)

3.860.000đ 4.825.000đ
rating Đã bán 9800
Miễn phí vận chuyển toàn quốc
Chậu Rửa Bát KAGOL KND8245 - Hai Hố Lệch Nano Đen (820x450x240 mm) -20%

Chậu Rửa Bát KAGOL KND8245 - Hai Hố Lệch Nano Đen (820x450x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 4464
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KND8245 hai hố cân Nano đen (820x450x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL KND8245 hai hố cân Nano đen (820x450x240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 2029
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KND7843 hai hố lệch Nano đen (780 x 430 x 240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL KND7843 hai hố lệch Nano đen (780 x 430 x 240 mm)

2.860.000đ 3.575.000đ
rating Đã bán 1197
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL HK8245-Cân vàng hai hố cân kính cường lực Nano vàng (820x450x240 mm) -21%

Chậu rửa bát KAGOL HK8245-Cân vàng hai hố cân kính cường lực Nano vàng (820x450x240 mm)

5.430.000đ 6.788.000đ
rating Đã bán 480
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KND10045-RD hai hố cân Nano, có bàn cài dao-thớt, hố rác (1000x450x240 mm) -21%

Chậu rửa bát KAGOL KND10045-RD hai hố cân Nano, có bàn cài dao-thớt, hố rác (1000x450x240 mm)

3.570.000đ 4.463.000đ
rating Đã bán 515
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL KND10045 hai hố cân Nano đen, có bàn (1000x450x240 mm) -21%

Chậu rửa bát KAGOL KND10045 hai hố cân Nano đen, có bàn (1000x450x240 mm)

3.290.000đ 4.113.000đ
rating Đã bán 625
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
Chậu rửa bát KAGOL HND8248-BT hai hố cân Nano đen bậc thang (820x480x240 mm) -20%

Chậu rửa bát KAGOL HND8248-BT hai hố cân Nano đen bậc thang (820x480x240 mm)

3.860.000đ 4.825.000đ
rating Đã bán 685
MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC
1 2 3 4
Thương hiệu
Kiểu dáng
Kích thước dài chậu
Loại vòi
Số đường nước
Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0976.85.65.65
Yêu cầu gọi lại
Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo