Sắp xếp theo
Bồn Nnước Inox SHC 500L Đứng - SHC500F720 -17%

Bồn Nnước Inox SHC 500L Đứng - SHC500F720

2.370.000đ 2.840.000đ
rating Đã bán 1310
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 500L ngang - SHC500F720 -17%

Bồn nước Inox SHC 500L ngang - SHC500F720

2.550.000đ 3.060.000đ
rating Đã bán 1261
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 700L Đứng - SHC700F720 -17%

Bồn Nước Inox SHC 700L Đứng - SHC700F720

2.730.000đ 3.280.000đ
rating Đã bán 714
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 700L ngang - SHC700F720 -17%

Bồn nước Inox SHC 700L ngang - SHC700F720

2.960.000đ 3.550.000đ
rating Đã bán 700
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 1000L Đứng - SHC1000F960 -17%

Bồn Nước Inox SHC 1000L Đứng - SHC1000F960

3.360.000đ 4.030.000đ
rating Đã bán 1403
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 1000L ngang - SHC1000F960 -17%

Bồn nước Inox SHC 1000L ngang - SHC1000F960

3.620.000đ 4.340.000đ
rating Đã bán 2297
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 1200L Đứng - SHC1200F980 -17%

Bồn Nước Inox SHC 1200L Đứng - SHC1200F980

3.730.000đ 4.480.000đ
rating Đã bán 755
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 1200L ngang - SHC1200F980 -17%

Bồn nước Inox SHC 1200L ngang - SHC1200F980

4.130.000đ 4.960.000đ
rating Đã bán 706
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 1500L Đứng - SHC1500F1140 -17%

Bồn Nước Inox SHC 1500L Đứng - SHC1500F1140

5.120.000đ 6.140.000đ
rating Đã bán 719
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 1500L Đứng - SHC1500F960 -17%

Bồn Nước Inox SHC 1500L Đứng - SHC1500F960

5.330.000đ 6.400.000đ
rating Đã bán 698
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F1140 -17%

Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F1140

5.560.000đ 6.670.000đ
rating Đã bán 1473
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F960 -17%

Bồn nước Inox SHC 1500L ngang - SHC1500F960

5.950.000đ 7.140.000đ
rating Đã bán 5303
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 2000L Đứng - SHC2000F1140 -17%

Bồn Nước Inox SHC 2000L Đứng - SHC2000F1140

6.760.000đ 8.110.000đ
rating Đã bán 978
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1140 -17%

Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1140

7.240.000đ 8.690.000đ
rating Đã bán 1070
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 2000L Đứng - SHC2000F1380 -17%

Bồn Nước Inox SHC 2000L Đứng - SHC2000F1380

7.320.000đ 8.780.000đ
rating Đã bán 728
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1380 -17%

Bồn nước Inox SHC 2000L ngang - SHC2000F1380

7.430.000đ 8.920.000đ
rating Đã bán 990
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 2500L Đứng - SHC2500F1140 -17%

Bồn Nước Inox SHC 2500L Đứng - SHC2500F1140

8.400.000đ 10.080.000đ
rating Đã bán 395
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 2500L Đứng - SHC2500F1380 -17%

Bồn Nước Inox SHC 2500L Đứng - SHC2500F1380

8.660.000đ 10.390.000đ
rating Đã bán 398
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 2500L ngang - SHC2500F1140 -17%

Bồn nước Inox SHC 2500L ngang - SHC2500F1140

8.670.000đ 10.400.000đ
rating Đã bán 1028
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 3000L Đứng F1140 -17%

Bồn Nước Inox SHC 3000L Đứng F1140

9.640.000đ 11.570.000đ
rating Đã bán 694
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1140 -17%

Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1140

10.010.000đ 12.010.000đ
rating Đã bán 610
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 3000L Đứng - SHC3000F1380 -17%

Bồn Nước Inox SHC 3000L Đứng - SHC3000F1380

10.240.000đ 12.290.000đ
rating Đã bán 572
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1380 -17%

Bồn nước Inox SHC 3000L ngang - SHC3000F1380

11.090.000đ 13.310.000đ
rating Đã bán 507
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 3500L Đứng - SHC3500F1380D -17%

Bồn Nước Inox SHC 3500L Đứng - SHC3500F1380D

11.590.000đ 13.910.000đ
rating Đã bán 426
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 3500L ngang - SHC3500F1380 -17%

Bồn nước Inox SHC 3500L ngang - SHC3500F1380

12.290.000đ 14.750.000đ
rating Đã bán 476
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 4000L Đứng - SHC4000F1420 -17%

Bồn Nước Inox SHC 4000L Đứng - SHC4000F1420

13.170.000đ 15.800.000đ
rating Đã bán 458
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 6000L đứng - SHC6000F1420 -15%

Bồn nước Inox SHC 6000L đứng - SHC6000F1420

14.040.000đ 16.513.000đ
rating Đã bán 824
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 4000L ngang - SHC4000F1420 -17%

Bồn nước Inox SHC 4000L ngang - SHC4000F1420

14.490.000đ 17.390.000đ
rating Đã bán 556
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 5000L Đứng - SHC5000F1420 -17%

Bồn Nước Inox SHC 5000L Đứng - SHC5000F1420

15.470.000đ 18.560.000đ
rating Đã bán 603
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 4500L ngang - SHC4500F1420 -17%

Bồn nước Inox SHC 4500L ngang - SHC4500F1420

15.740.000đ 18.890.000đ
rating Đã bán 423
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn Nước Inox SHC 4500L Đứng F1420 -17%

Bồn Nước Inox SHC 4500L Đứng F1420

16.790.000đ 20.150.000đ
rating Đã bán 441
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
Bồn nước Inox SHC 5000L ngang - SHC5000F1420 -17%

Bồn nước Inox SHC 5000L ngang - SHC5000F1420

17.030.000đ 20.440.000đ
rating Đã bán 728
Voucher 500K khi mua thêm lọc nước đầu nguồn UF
1 2
Nhãn hiệu
Khoảng giá
Dung tích
Đường kính

Bồn nước SHC là một trong những sản phẩm tiếp nối chuỗi các sản phẩm bồn nước inox cao cấp của tập đoàn Sơn Hà. Sản phẩm đang rất được người Việt tin dùng về chất lượng, giá thành hợp lý cho mọi gia đình. 

1. Bồn nước inox SHC có ưu điểm vượt trội như thế nào?

- Bồn nước, téc nước inox SHC được sản xuất từ vật liệu inox cao cấp SS304 siêu bền. Bồn có độ cứng cao, chống chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết, đảm bảo chất lượng của nguồn nước.

- Bồn inox SHC được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, đạt tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001-2015.

- Công nghệ hàn lăn tự động, đảm bảo đường hàn đẹp, sản phẩm chắc chắn, độ bền cao. 

- Tai khóa nắp bồn sử dụng chốt cài tiện dụng. 

- Thân bồn lốc 5 gân kép trên khổ tiêu chuẩn, tăng độ cứng vững.

2. Giá bồn nước SHC trên thị trường hiện nay?

Gồm 2 kiểu dáng chính: bồn nước inox SHC đứngbồn nước inox SHC ngang, đa dạng dung tích từ 500l - 5000l đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng từ gia đình nhỏ cho tới khu công nghiệp, bệnh viện, trường học.

Hiện téc nước SHC đang được bán trên thị trường với mức giá dao động trong khoảng từ 1.000.000 - 15.000.000 tùy thuộc vào kiểu dáng và dung tích bồn sử dụng. 

3. Cách nhận biết bể chứa nước inox SHC chính hãng

- Logo thương hiệu SHC và tập đoàn Sơn Hà được sơn trực tiếp trên thân bồn và dập nổi tại đầu bồn, đáy bồn, nắp bịt bồn. 

- Chất liệu inox 304 cao cấp không phản ứng từ. Có thể kiểm tra chất liệu này dễ dàng bằng một nam châm. 

4. Các bước mua téc nước SHC chính hãng

  • Bước 1: Truy cập địa chỉ website hoặc gõ trên khung tìm kiếm google: sonha.net.vn
  • Bước 2:  Lựa chọn danh mục sản phẩm: Bồn nước →  Bồn nước SHC → Chọn bồn đứng hoặc bồn ngang (tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình).

>> Xem thêm: Nên mua bồn nước đứng hay nằm?

  • Bước 3: Click vào một sản phẩm với dung tích kích thước bạn mong muốn

Sau đó, bạn chỉ cần nhấp chuột vào “Yêu cầu gọi lại”. Tiếp theo bạn điền thông tin cơ bản, nội dung muốn được tư vấn để được trợ giúp mua hàng nhanh chóng và chọn lựa sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

5. Lý do nên mua bồn nước inox SHC cao cấp tại Web Sơn Hà

Téc nước inox SHC là một trong những thương hiệu bồn nước nổi tiếng của Tập đoàn Sơn Hà khi mua tại website Nhà phân phối Sơn Hà chính hãng bạn sẽ được đảm bảo:

  1. Cam kết 100% hàng chính hãng
  2. Nhanh chóng và chuyên nghiệp: Vận chuyển hoàn toàn miễn phí (chỉ một số tỉnh khó khăn trong vận chuyển có thể thu ít phí), giao hàng nhanh chóng chỉ trong vòng 24h - 48h tính từ lúc khách hàng chốt đơn hàng, đặt hàng theo hotline 3 miền:

Miền Bắc:  0933.094.688

Miền Trung: 0962.15.26.26

Miền Nam: 0976.85.65.65

  1. Thanh toán tiện lợi tại nhà khi hoàn thiện hoặc quý khách có thể chuyển khoản, quẹt thẻ ATM
  2. Tư vấn tận tình dù khách hàng có thể không mua
  3. Giá cả cạnh tranh
  4. Chăm sóc khách hàng định kỳ hàng tháng 
  5. Hưởng ưu đãi hàng tháng

Hotline miền bắc 0969.26.90.90
Hotline miền trung 0962.15.2626
Hotline miền nam 0962.15.2626
Yêu cầu gọi lại
Gọi ĐT tư vấn ngay Chat ngay qua Messenger Chat ngay qua Zalo