Thái dương năng Sơn Hà | BỒN NƯỚC SƠN HÀ | THÁI DƯƠNG NĂNG
Sonha.net.vn
Baner điện lực
Banner hỗ trợ mua hàng
Chậu rửa bát inox Sơn Hà
Bồn tự hoại Septic Sơn Hà
Máy lọc nước RO Sơn Hà Navy
may-xay-sinh-to
banner bếp
may hut mui
may lọc nước sơn hà

Thái dương năng Sơn Hà

/>

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 160 Ống Chân Không

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 160 ống chân không, sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 160 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 160 Ống Chân Không

Giá NY:
6,484,000 đ
Giá KM:
5,140,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 180 Ống Chân Không

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 200 ống chân không sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 200 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 180 Ống Chân Không

Giá NY:
7,555,000 đ
Giá KM:
6,100,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 200 Ống Chân Không

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 200 ống chân không sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 200 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 200 Ống Chân Không

Giá NY:
8,555,000 đ
Giá KM:
6,380,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 240 Ống Chân Không

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 240 ống chân không sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 240 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 240 Ống Chân Không

Giá NY:
8,185,000 đ
Giá KM:
6,800,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 300 Ống Chân Không

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 300 ống chân không sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 300 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 300 Ống Chân Không

Giá NY:
10,632,000 đ
Giá KM:
9,680,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 300 Ống Dầu

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 300 ống dầu sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 280 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 300 Ống Dầu

Giá NY:
11,514,000 đ
Giá KM:
11,180,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 240 Ống Dầu

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 240 ống dầu sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 240 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 240 Ống Dầu

Giá NY:
8,940,000 đ
Giá KM:
8,100,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ SILVER 58 – 200 ỐNG DẦU

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 200 ống dầu sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 200 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

THÁI DƯƠNG NĂNG SƠN HÀ SILVER 58 – 200 ỐNG DẦU

Giá NY:
8,185,000 đ
Giá KM:
7,230,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 180 Ống Dầu

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 180 ống dầu sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 180 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 180 Ống Dầu

Giá NY:
7,492,000 đ
Giá KM:
6,350,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 160 Ống Dầu

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 160 ống dầu sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 160 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 160 Ống Dầu

Giá NY:
6,988,000 đ
Giá KM:
5,720,000 đ

thai-duong-nang-may-nang-luong-mat-troi-silver

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 140 Ống Dầu

Thái dương năng Sơn Hà SILVER 58 – 140 ống dầu sản xuất trên dây chuyền tự động hóa hiện đại bậc nhất châu Âu, Thái dương năng SILVER 58 – 140 của Sơn Hà đun nóng nước nhanh, giữ nhiệt tối đa, an toàn, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường, là sản phẩm mà Sơn Hà mong muốn mọi gia đình Việt Nam đều có thể sử dụng.

Thái Dương Năng Sơn Hà SILVER 58 – 140 Ống Dầu

Giá NY:
6,579,000 đ
Giá KM:
5,050,000 đ

thai-duong-nang-son-ha-gold(2)

Thái Dương Năng GOLD 240L ống dầu

Thái Dương Năng GOLD 240L ống dầu là dòng sản phẩm thái dương năng cao cấp của Sơn Hà. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Châu. Với công nghệ ông dầu, máy nước nóng năng lượng mặt trời gold có thể dùng với mọi nguôn nước từ nước máy đến nước nhiềm phèn, nhiễm mặn, nhiều căn sắt và vôi.

Thái Dương Năng GOLD 240L ống dầu

Giá NY:
11,500,000 đ
Giá KM:
8,710,000 đ

thai-duong-nang-son-ha-gold(2)

Máy nước nóng nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 200 Lít ống dầu

Thái dương năng Sơn Hà GOLD 200 Lít ống dầu là dòng sản phẩm thái dương năng cao cấp của Sơn Hà. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Châu. Với công nghệ ông dầu, máy nước nóng năng lượng mặt trời gold có thể dùng với mọi nguôn nước từ nước máy đến nước nhiềm phèn, nhiễm mặn, nhiều căn sắt và vôi.

Máy nước nóng nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 200 Lít ống dầu

Giá NY:
9,200,000 đ
Giá KM:
8,200,000 đ

thai-duong-nang-son-ha-gold(2)

Năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 180 Lít ống dầu

Thái dương năng Sơn Hà GOLD 180 Lít ống dầu là dòng sản phẩm thái dương năng cao cấp của Sơn Hà. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Châu. Với công nghệ ông dầu, máy nước nóng năng lượng mặt trời gold có thể dùng với mọi nguôn nước từ nước máy đến nước nhiềm phèn, nhiễm mặn, nhiều căn sắt và vôi.

Năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 180 Lít ống dầu

Giá NY:
8,850,000 đ
Giá KM:
7,130,000 đ

thai-duong-nang-son-ha-gold(2)

Thái dương năng Sơn Hà GOLD 160 Lít ống dầu

Thái dương năng Sơn Hà GOLD 160 Lít ống dầu là dòng sản phẩm thái dương năng cao cấp của Sơn Hà. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Châu. Với công nghệ ông dầu, máy nước nóng năng lượng mặt trời gold có thể dùng với mọi nguôn nước từ nước máy đến nước nhiềm phèn, nhiễm mặn, nhiều căn sắt và vôi.

Thái dương năng Sơn Hà GOLD 160 Lít ống dầu

Giá NY:
7,950,000 đ
Giá KM:
6,650,000 đ

thai-duong-nang-son-ha-gold(2)

Thái dương năng Sơn Hà Gold 140L ống dầu

Thái dương năng gold 140 Lít ống dầu là dòng sản phẩm thái dương năng cao cấp của Sơn Hà. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Châu. Với công nghệ ông dầu, máy nước nóng năng lượng mặt trời gold có thể dùng với mọi nguôn nước từ nước máy đến nước nhiềm phèn, nhiễm mặn, nhiều căn sắt và vôi.

Thái dương năng Sơn Hà Gold 140L ống dầu

Giá NY:
7,150,000 đ
Giá KM:
6,060,000 đ

thai-duong-nang-son-ha-gold(2)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 300 Lít ống dầu

Thái dương năng gold 300 Lít ống dầu là dòng sản phẩm thái dương năng cao cấp của Sơn Hà. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ Châu. Với công nghệ ông dầu, máy nước nóng năng lượng mặt trời gold có thể dùng với mọi nguôn nước từ nước máy đến nước nhiềm phèn, nhiễm mặn, nhiều căn sắt và vôi.

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 300 Lít ống dầu

Giá NY:
15,200,000 đ
Giá KM:
11,880,000 đ

thai-duong-nang-gian-cong-nghiep-2000-lit-ong-chan-khong

Thái dương năng giàn công nghiệp 3000 lít ống chân không

Thái dương năng giàn công nghiệp 3000 lít ống chân không của Sơn Hà là dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời mới, là giàn thái dương năng công nghiệp tạo nước nóng từ năng lượng mặt trời công suất 3000  Lít bằng Công nghệ làm nóng nước từ ống chân không của Đức. Là sản phẩm CHUYÊN sử dụng nhằm cung cấp nguồn nước nóng khối lượng lớn cho các công trình lớn như: khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện.

Thái dương năng giàn công nghiệp 3000 lít ống chân không

Giá NY:
168,500,000 đ
Giá KM:
158,500,000 đ

thai-duong-nang-gian-cong-nghiep-2000-lit-ong-chan-khong

Thái dương năng giàn công nghiệp 2000 lít ống chân không

Thái dương năng giàn công nghiệp 2000 lít ống chân không của Sơn Hà là dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời mới, là giàn thái dương năng công nghiệp tạo nước nóng từ năng lượng mặt trời công suất 2000  Lít bằng Công nghệ làm nóng nước từ ống chân không của Đức.Là sản phẩm CHUYÊN sử dụng nhằm cung cấp nguồn nước nóng khối lượng lớn cho các công trình lớn như: khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện.

 

Thái dương năng giàn công nghiệp 2000 lít ống chân không

Giá NY:
147,000,000 đ
Giá KM:
107,000,000 đ

thai-duong-nang-tam-phang

Thái dương năng giàn công nghiệp 3000lit tấm phẳng

Thái dương năng giàn công nghiệp 3000lit tấm phẳng của Sơn Hà là dòng máy nước nóng năng lượng mặt trời mới, là dàn thái dương năng công nghiệp tạo nước nóng từ năng lượng mặt trời công suất 3000 Lít.Là sản phẩm CHUYÊN sử dụng nhằm cung cấp nguồn nước nóng khối lượng lớn cho các công trình lớn như: khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện.

Thái dương năng giàn công nghiệp 3000lit tấm phẳng

Giá NY:
178,500,000 đ
Giá KM:
168,500,000 đ

Thaiduongnang_Gold(1)

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 300 Lít

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 300 Lít

Giá NY:
12,900,000 đ
Giá KM:
10,127,000 đ

thai-duong-nang-dan-ban-cong-balcony-flat

THÁI DƯƠNG NĂNG TẤM PHẲNG DÀN BAN CÔNG BALCONY FLAT

Sản phẩm máy nước nóng năng lương mặt trời dàn ban công Balcony Flat là sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho biệt thự và chung cư lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam.
Sản xuất theo công nghệ tiến tiến của Châu Âu, khả năng làm nóng nước nhanh chóng.
Ứng dụng công nghệ hiện đại hiệu quả làm nóng nước nhanh, thời gian giữ nhiệt lâu, thẩm mỹ đẹp, bền vững với mọi điều kiện thời tiết tiêu cực (như mưa đá).

 

THÁI DƯƠNG NĂNG TẤM PHẲNG DÀN BAN CÔNG BALCONY FLAT

Giá NY:
22,500,000 đ
Giá KM:
21,500,000 đ

thai-duong-nang-tam-phang-nam-ngang-silver-flat

THÁI DƯƠNG NĂNG TẤM PHẲNG FLAT SILVER 150L-N TẤM ĐƠN NẰM NGANG

Thái dương năng tấm phẳng nằm ngang Flat Silver là dòng sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời SỐ 1. Sản phẩm máy nước nóng năng lương mặt trời tấm phẳng Flat Silver nằm ngang có giá thành cạnh tranh, phù hợp với mọi gia đình. Sản xuất theo công nghệ tiến tiến của Châu Âu, khả năng làm nóng nước nhanh chóng. Ứng dụng công nghệ hiện đại hiệu quả làm nóng nước nhanh, thời gian giữ nhiệt lâu, thẩm mỹ đẹp, bền vững với mọi điều kiện thời tiết tiêu cực (như mưa đá).

THÁI DƯƠNG NĂNG TẤM PHẲNG FLAT SILVER 150L-N TẤM ĐƠN NẰM NGANG

Giá NY:
17,200,000 đ
Giá KM:
17,000,000 đ

thai-duong-nang-tam-phang-flat-gold

THÁI DƯƠNG NĂNG CHỊU ÁP LỰC 150L FLAT GOLD PRESSURE FGP150

Thái dương năng tấm phẳng chịu áp lực flat gold pressure là dòng sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời SỐ 1.
Sản phẩm sử dụng được với hệ thống bơm trực tiếp nước vào bình bảo ôn mà không cần sử bình nước phụ. Đảm bảo áp lực của nước nóng, cân bằng với áp lực nước lạnh.

THÁI DƯƠNG NĂNG CHỊU ÁP LỰC 150L FLAT GOLD PRESSURE FGP150

Giá NY:
21,500,000 đ
Giá KM:
17,500,000 đ

thai-duong-nang-tam-phang-doi-flat-titan

Thái dương năng chịu áp lực Flat 300lit Gold Pressure FGP300

Thái dương năng chịu áp lực Flat Gold Pressure 300 Lít  là dòng sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời ĐẦU TIÊN và SỐ 1 tại Việt Nam sử dụng được hệ thống nước từ bơm tăng áp và không cần dụng bình nước phụ. Đảm bảo áp lực của nước nóng , cân bằng với áp lực nước lạnh.

Thái dương năng chịu áp lực Flat 300lit Gold Pressure FGP300

Giá NY:
32,400,000 đ
Giá KM:
27,200,000 đ

thai-duong-nang-titan-316(2)

Thái dương năng TITAN 316 320 lit

I. Công nghệ ống dầu đến từ ĐỨC.
* Với khả năng siêu dẫn nhiệt tốc độ làm nóng cực nhanh ở mọi điều kiện thời tiết.
II. Ruột bình bảo ôn bằng INOX SUS 316
* Độ bền cao, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng
III. Lớp bảo ôn Polyurethane.
* Mật độ siêu giữ nhiệt lên tới 96h.
IV. Vỏ bình bảo ôn
* Làm bằng vật liệu Inox SUS 304 Hairline sang trọng, cao cấp.
V. Chân đế.
* Thiết kế vững chắc bằng hộp inox siêu bền

Thái dương năng TITAN 316 320 lit

Giá NY:
23,500,000 đ
Giá KM:
16,450,000 đ

thai-duong-nang-titan-316(2)

Thái dương năng TITAN 316 260 lit

I. Công nghệ ống dầu đến từ ĐỨC.
* Với khả năng siêu dẫn nhiệt tốc độ làm nóng cực nhanh ở mọi điều kiện thời tiết.
II. Ruột bình bảo ôn bằng INOX SUS 316
* Độ bền cao, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng
III. Lớp bảo ôn Polyurethane.
* Mật độ siêu giữ nhiệt lên tới 96h.
IV. Vỏ bình bảo ôn
* Làm bằng vật liệu Inox SUS 304 Hairline sang trọng, cao cấp.
V. Chân đế.
* Thiết kế vững chắc bằng hộp inox siêu bền

Thái dương năng TITAN 316 260 lit

Giá NY:
15,740,000 đ
Giá KM:
13,040,000 đ

thai-duong-nang-titan-316(2)

Thái dương năng TITAN 316 220 lit

I. Công nghệ ống dầu đến từ ĐỨC.
* Với khả năng siêu dẫn nhiệt tốc độ làm nóng cực nhanh ở mọi điều kiện thời tiết.
II. Ruột bình bảo ôn bằng INOX SUS 316
* Độ bền cao, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng
III. Lớp bảo ôn Polyurethane.
* Mật độ siêu giữ nhiệt lên tới 96h.
IV. Vỏ bình bảo ôn
* Làm bằng vật liệu Inox SUS 304 Hairline sang trọng, cao cấp.
V. Chân đế.
* Thiết kế vững chắc bằng hộp inox siêu bền

Thái dương năng TITAN 316 220 lit

Giá NY:
13,710,000 đ
Giá KM:
11,150,000 đ

thai-duong-nang-titan-316(2)

Thái dương năng TITAN 316 200 lit

I. Công nghệ ống dầu đến từ ĐỨC.
* Với khả năng siêu dẫn nhiệt tốc độ làm nóng cực nhanh ở mọi điều kiện thời tiết.
II. Ruột bình bảo ôn bằng INOX SUS 316
* Độ bền cao, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng
III. Lớp bảo ôn Polyurethane.
* Mật độ siêu giữ nhiệt lên tới 96h.
IV. Vỏ bình bảo ôn
* Làm bằng vật liệu Inox SUS 304 Hairline sang trọng, cao cấp.
V. Chân đế.
* Thiết kế vững chắc bằng hộp inox siêu bền

Thái dương năng TITAN 316 200 lit

Giá NY:
12,680,000 đ
Giá KM:
10,700,000 đ

thai-duong-nang-titan-316(2)

Thái dương năng TITAN 316 180 lit

I. Công nghệ ống dầu đến từ ĐỨC.
* Với khả năng siêu dẫn nhiệt tốc độ làm nóng cực nhanh ở mọi điều kiện thời tiết.
II. Ruột bình bảo ôn bằng INOX SUS 316
* Độ bền cao, an toàn tuyệt đối cho người sử dụng
III. Lớp bảo ôn Polyurethane.
* Mật độ siêu giữ nhiệt lên tới 96h.
IV. Vỏ bình bảo ôn
* Làm bằng vật liệu Inox SUS 304 Hairline sang trọng, cao cấp.
V. Chân đế.
* Thiết kế vững chắc bằng hộp inox siêu bền

Thái dương năng TITAN 316 180 lit

Giá NY:
11,760,000 đ
Giá KM:
9,160,000 đ

thai-duong-nang-cong-nghiep

Thái dương năng giàn công nghiệp 80 ống 1000 lít Φ 58

Thái dương năng giàn công nghiệp 80 ống 1000 lít Φ 58

Giá NY:
69,500,000 đ
Giá KM:
54,500,000 đ

thai-duong-nang-diamond-300-lit

Thái dương năng Diamond 300 lit

Thái dương năng Diamond 300 lit

- Sử dụng công nghệ ống dầu nên khả năng hấp thụ nhiệt và lưu trữ nhiệt cao hơn so với các dòng sản phẩm thông thường khác 

- Sản phẩm là sự kết hợp của hai dòng năng lượng gold và titan 

Thái dương năng Diamond 300 lit

Giá NY:
14,280,000 đ
Giá KM:
10,530,000 đ

thai-duong-nang-diamond-240-lit

Thái dương năng Diamond 240 lit

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Diamond

-Sử dụng công nghệ ống dầu nên khả năng hấp thụ và lưu trữ nhiệt ca0

-Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của 2 dòng sản phẩm tdn Gold và TDN Titan

Thái dương năng Diamond 240 lit

Giá NY:
13,850,000 đ
Giá KM:
9,260,000 đ

thai-duong-nang-diamond-200-lit

Thái dương năng Diamond 200 lit

Sản phẩm Thái Dương Năng 200 lit

-Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của 2 dòng sản phẩm thái dương năng gold và thái dương năng titan

-Sử dụng công nghệ ống dầu nên khả năng hấp thụ và lưu trữ nhiêt cao so với các dòng thái dương năng khác 

Thái dương năng Diamond 200 lit

Giá NY:
12,300,000 đ
Giá KM:
7,850,000 đ

thai-duong-nang-diamond-180-lit

Thái dương năng Diamond 180 lit

Thái dương năng Diamond 180 lit

-Sử dụng công nghệ ống dầu nên khả năng hấp thụ và lưu trữ nhiệt cao hơn so với các sản phẩm khác 

- Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của Thái Dương Năng Titan và Tdn Gold 

Thái dương năng Diamond 180 lit

Giá NY:
10,500,000 đ
Giá KM:
6,880,000 đ

thai-duong-nang-diamond-160-lit

Thái dương năng Diamond 160l

Thái dương năng Diamond 160 lit 

-Sử dụng công nghệ ống dầu nên khả năng hấp thụ và lưu trữ nhiệt cao hơn so với các dòng sản phẩm khác

- Sự kết hợp hoàn hảo của hai dòng sản phẩm Titan và Gold

Thái dương năng Diamond 160l

Giá NY:
9,285,000 đ
Giá KM:
6,190,000 đ

thai-duong-nang-diamond-140-lit

Thái dương năng Diamond 140 lit

Thái dương năng Diamond là dòng sản phẩm mới có nhiều ưu điểm vượt trội của tập đoàn Sơn Hà 

- Gía thành ưu đãi là sự lựa chọn lớn của người tiêu dùng

- Sản phẩm sử dụng công nghệ ống dầu nên khả năng hấp thụ nhiệt tối ưu

- Kích thước : (dài x rộng x cao ) 1260x1983x1304 mm

- Số lượng ống : 14 ống 

Thái dương năng Diamond 140 lit

Giá NY:
8,805,000 đ
Giá KM:
5,710,000 đ

eco

Thái Dương Năng ECO 280L

Thái Dương Năng ECO 280 LIT - 28 ống

-Số lượng ống : 28 ống

- Đường kính: 58mm

-Kích thước : 2380x1964x1260 mm

Thái Dương Năng ECO 280L

Giá NY:
12,350,000 đ
Giá KM:
8,140,000 đ

thi-duong-nang-260-lit-titan

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Titan 260L F58 24 ống

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Titan 260L F58 24 ống 

-"Sản phẩm thân thiện với môi trường -Người bạn tin cậy của mọi gia đình "

Dung tích : 260 Lít

Số lượng ống : 24 ống

Đường kính : 58mm

Kích thước : 2150 x 1983 x 1304

Chất liệu Inox SUS 304

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT: 0979.668.601

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Titan 260L F58 24 ống

Giá NY:
19,500,000 đ
Giá KM:
12,850,000 đ

thai-duong-nang-cong-nghiep

Thái dương năng giàn công nghiệp 40 ống 500 lít Φ 58

Thái dương năng giàn công nghiệp 40 ống 500 lít Φ 58

Giá NY:
30,500,000 đ
Giá KM:
29,800,000 đ

thai-duong-nang-cong-nghiep

Thái dương năng giàn công nghiệp 100 ống 1000 lít Φ 47

Thái Dương Năng sử dụng nguyên liệu ống chân không 5 lớp lõi đồng, khả năng làm nóng cực nhanh. Vỏ bình, chân đế bằng inox cao cấp và công nghệ hiện đại mang nguồn năng lượng bền bỉ,vô tận của mặt trời đến cuộc sống. Cảm nhận sự tiện nghi của cuộc sống mới, tận hưởng một sức khoẻ dồi dào và góp phần bảo vệ môi trường với bình nước nóng năng lượng mặt trời Thái Dương Năng Sơn Hà.

Thái dương năng giàn công nghiệp 100 ống 1000 lít Φ 47

Giá NY:
54,500,000 đ
Giá KM:
49,500,000 đ

Thai-duong-nang-Gold-140l

Bình nước năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 140L F58

Thái Dương Năng GOLD140LF58 còn được gọi là máy nước nóng năng lượng mặt trời đang được đánh giá là một thiết bị cần thiết trong gia đình . Sản phẩm được chú trọng nghiên cứu , giám sát chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu lắp đặt đã mang lại lợi ích cao cho người sử dụng . Thái dương năng Sơn Hà đang trở thành một mặt hàng chiến lược và là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khi có nhu cầu sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời.

Bình nước năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 140L F58

Giá NY:
7,150,000 đ
Giá KM:
5,387,000 đ

Thai-duong-nang-Gold-160l

Bình nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 160 Lít

Hệ thống hoạt động theo nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên và hiện tượng hiệu kính lồng kính để biến đổi quang năng thành nhiệt năng và bẫy nhiệt để thu giữ lượng nhiệt này.

Bình nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 160 Lít

Giá NY:
7,950,000 đ
Giá KM:
5,850,000 đ

Thai-duong-nang-Gold-180l

Năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 180 Lít

Thái dương năng GOLD 180 LIT còn được gọi là máy nước nóng năng lượng mặt trời , được sản xuất duới sự giám sát nghiêm ngặt của Tập Đoàn Sơn Hà . 

Năng lượng mặt trời Sơn Hà GOLD 180 Lít

Giá NY:
8,850,000 đ
Giá KM:
6,650,000 đ

Thai-duong-nang-Gold-200l

Thái dương năng Sơn Hà GOLD 200 Lít 20 ống

Hệ thống ống nhiệt hấp thụ nhiệt tối đa, giữ nhiệt trong vòng 72 h- một sản phẩm hữu ích cho những gia đình có kinh tế trung bình khá

Thái dương năng Sơn Hà GOLD 200 Lít 20 ống

Giá NY:
9,200,000 đ
Giá KM:
6,992,000 đ

Thai-duong-nang-Gold-240l

Thái Dương Năng GOLD 240L 24 ống F58

 Máy nước nóng năng lượng mặt trời dùng ống thu nhiệt chân không, tận dụng khả năng hấp thụ cao năng lượng mặt trời của các ống thu nhiệt chân không. Lớp phủ có độ trong suốt thấp chuyển bức xạ mặt trời thành nhiệt năng.

Thái Dương Năng GOLD 240L 24 ống F58

Giá NY:
11,200,000 đ
Giá KM:
7,790,000 đ

thi-duong-nang-320-lit-titan

Thái Dương Năng Sơn Hà TITAN 320 Lít 28 ống

Mã sản phẩm : TDN TITAN58 - 320

Dung tích : 320 Lít

Số lượng ống : 28 ống

Đường kính : 58mm

Kích thước : 2470 x 1983 x 1304

Chất liệu Inox SUS 304

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT: 0979.668.601

Thái Dương Năng Sơn Hà TITAN 320 Lít 28 ống

Giá NY:
23,500,000 đ
Giá KM:
16,450,000 đ

thai-duong-nang-220-lit-titan

Năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN 220 Lít

Mã sản phẩm : TDN TITAN58 - 220

Dung tích : 220 Lít

Số lượng ống : 20 ống

Đường kính : 58mm

Kích thước : 1830 x 1983 x 1304

Chất liệu Inox SUS 304

LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT: 0979.668.601

Năng lượng mặt trời Sơn Hà TITAN 220 Lít

Giá NY:
17,500,000 đ
Giá KM:
11,050,000 đ
Thai duong nang

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website

 

 

 

SƠN HÀ MIỀN BẮC
son ha
HÀ NỘI ban do
Số: 89 - Thanh Nhàn - Hà Nội 
Tel: 024.3636.9697 - 0933.094.688 
HÀ NỘI  
Tòa nhà N4D-Lê Văn Lương-Hà Nội
Tel :024.33.89.88.66
83 lang ha
HÀ NỘI 
Số: 83 Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội
Tel: 0979.62.61.61
Số: 40 Trần Đăng Ninh–Vân Đình–HN
Tel : 0989.742689
SƠN HÀ MIỀN TRUNG
TP.ĐÀ NẴNG
Đường Phạm Hùng - TP. Đà Nẵng
Tel: 0967.156655
QUẢNG NAM 
KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Điệp, H. Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0967.156655
NGHỆ AN 
Khu B, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Nghệ An
Tel: 0967.156655
SƠN HÀ MIỀN NAM
TP.HCM - 1
Số 110 Lê Trọng Tấn – Quận Tân Phú
Tel: 0977.459933
TP.HCM: 2
61/3A Trần Văn Mười – Quận Hoóc Môn
Tel: 0977.459933
TPHCM - 3
292/5 Thới Tam Thôn 6, xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn
Tel: 0977.459933 
sonha.net.vn đã đăng ký bộ công thương việt nam
DMCA.com Protection Status
Website liên kết | máy lọc nước karofi | máy lọc nước karofi iro 2.0 | Máy lọc nước ao smith | Điện Máy Sakura
GỌI MUA HÀNG
Miền Bắc 0933.094.688
Miền Trung 0979.62.61.61
Miền Nam 0977.45.99.33
Email: kinhdoanh@sonha.net.vn