Bồn nước Toàn Mỹ | BỒN NƯỚC SƠN HÀ | THÁI DƯƠNG NĂNG
Sonha.net.vn
Baner điện lực
Banner hỗ trợ mua hàng
Chậu rửa bát inox Sơn Hà
Bồn tự hoại Septic Sơn Hà
Máy lọc nước RO Sơn Hà Navy
may-xay-sinh-to
banner bếp
may hut mui
may lọc nước sơn hà

Bồn nước Toàn Mỹ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn nước inox Toàn Mỹ Đứng TMD2000F1420

Bồn nước inox Toàn Mỹ Đứng TMD2000F1420 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế.

Bồn nước inox Toàn Mỹ Đứng TMD2000F1420

Giá NY:
8,800,000 đ
Giá KM:
7,600,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TMD2000F1150

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TMD2000F1150 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế.

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TMD2000F1150

Giá NY:
7,790,000 đ
Giá KM:
6,600,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn nước inox Toàn Mỹ Đứng TM D700F745

Bồn nước Toàn Mỹ Đứng TM D700F745 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế

Bồn nước inox Toàn Mỹ Đứng TM D700F745

Giá NY:
3,300,000 đ
Giá KM:
2,800,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TM D5000F1420

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TM D5000F1420 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TM D5000F1420

Giá NY:
17,400,000 đ
Giá KM:
14,400,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn nước Toàn Mỹ Đứng TMD500F745

Bồn nước Toàn Mỹ Đứng TMD500F745 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ

Bồn nước Toàn Mỹ Đứng TMD500F745

Giá NY:
2,550,000 đ
Giá KM:
2,160,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng TMD4000F1420

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TMD4000F1420 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng TMD4000F1420

Giá NY:
15,200,000 đ
Giá KM:
12,800,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng TMD3500F1420

Bồn nước Toàn Mỹ đứng TMD3500F1420 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế

Bồn nước inox Toàn Mỹ đứng TMD3500F1420

Giá NY:
13,700,000 đ
Giá KM:
11,600,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn nước Toàn Mỹ 3000L đứng TM D3000F1420

Bồn nước Toàn Mỹ 3000 L đứng TM D3000F1420 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế.

Bồn nước Toàn Mỹ 3000L đứng TM D3000F1420

Giá NY:
12,350,000 đ
Giá KM:
10,450,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn nước inox Toàn Mỹ Đứng TM D2500F1420

Bồn nước inox Toàn Mỹ  Đứng TM D2500F1420 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế.

Bồn nước inox Toàn Mỹ Đứng TM D2500F1420

Giá NY:
11,250,000 đ
Giá KM:
9,550,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn tec nước inox Toàn Mỹ Đứng TMD1500F1150

Bồn tec nước inox Toàn Mỹ Đứng TMD1500F1150 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế.

Bồn tec nước inox Toàn Mỹ Đứng TMD1500F1150

Giá NY:
5,550,000 đ
Giá KM:
4,850,000 đ

bon-nuoc-inox-toan-my-dung

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TMD1000F950

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TMD1000F950 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế

Bồn inox Toàn Mỹ Đứng TMD1000F950

Giá NY:
3,650,000 đ
Giá KM:
3,050,000 đ

Bon-nuoc-toan-my-ngang-1000l

Bồn inox Toàn Mỹ 2000L Ngang F1420

Bồn inox Toàn Mỹ 2000L Ngang F1420 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế.

Bồn inox Toàn Mỹ 2000L Ngang F1420

Giá NY:
9,850,000 đ
Giá KM:
8,100,000 đ

Bon-nuoc-toan-my-ngang-1000l

Bồn nước inox Toàn Mỹ 2000 Lít ngang F1150

Bồn nước inox Toàn Mỹ 2000 Lít ngang  F1150 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế

Bồn nước inox Toàn Mỹ 2000 Lít ngang F1150

Giá NY:
7,990,000 đ
Giá KM:
6,790,000 đ

Bon-nuoc-toan-my-ngang-1000l

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang TMN700F745

Bồn nước inox Toàn Mỹ 700 Lít Ngang được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế. 

Bồn nước inox Toàn Mỹ ngang TMN700F745

Giá NY:
3,480,000 đ
Giá KM:
2,960,000 đ

Bon-nuoc-toan-my-ngang-1000l

Bồn nước inox Toàn Mỹ Ngang TMN500F745

Bồn nước Toàn Mỹ 500 Lít Ngang được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế

Bồn nước inox Toàn Mỹ Ngang TMN500F745

Giá NY:
2,660,000 đ
Giá KM:
2,360,000 đ

Bon-nuoc-toan-my-ngang-1000l

Bồn nước inox Toàn Mỹ Ngang TM N1500F1150

Bồn nước Toàn Mỹ Ngang TM N1500F1150 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế.

Bồn nước inox Toàn Mỹ Ngang TM N1500F1150

Giá NY:
5,830,000 đ
Giá KM:
5,210,000 đ

Bon-nuoc-toan-my-ngang-1000l

Bồn nước inox Toàn Mỹ Ngang TMN1000F950

Bồn nước Toàn Mỹ Ngang TMN1000F950 được sản xuất bằng inox 304 siêu bền kết hợp ứng dụng công nghệ hàn lăn hiện đại những mối hàn sử dụng cường độ dòng điện cao cho độ bền cao và vẻ đep thẩm mỹ và dễ dàng vệ sinh khi vết bẩn bị bắn vào đảm bảo nguồn nước sinh hoạt về vệ sinh an toàn thực phẩm của bộ Y tế

Bồn nước inox Toàn Mỹ Ngang TMN1000F950

Giá NY:
3,870,000 đ
Giá KM:
3,340,000 đ
Thai duong nang

Thông tin công ty

Hướng dẫn mua hàng

Chính sách công ty

Thông tin website

 

 

 

SƠN HÀ MIỀN BẮC
son ha
HÀ NỘI ban do
Số: 89 - Thanh Nhàn - Hà Nội 
Tel: 0933.09.46.88 
HÀ NỘI  
Tòa nhà N4D-Lê Văn Lương-Hà Nội
Tel :0933.09.46.88
83 lang ha
HÀ NỘI 
Số: 83 Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội
Tel: 0933.09.46.88
Số: 40 Trần Đăng Ninh–Vân Đình–HN
Tel : 0933.09.46.88
SƠN HÀ MIỀN TRUNG
TP.ĐÀ NẴNG
Đường Phạm Hùng - TP. Đà Nẵng
Tel: 0962.15.26.26
QUẢNG NAM 
KCN Bắc Chu Lai, xã Tam Điệp, H. Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam
Tel: 0962.15.26.26
NGHỆ AN 
Khu B, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, Nghệ An
Tel: 0962.15.26.26
SƠN HÀ MIỀN NAM
TP.HCM - 1
Số 110 Lê Trọng Tấn – Quận Tân Phú
Tel: 0976.85.65.65
TP.HCM: 2
61/3A Trần Văn Mười – Quận Hoóc Môn
Tel: 0976.85.65.65
TPHCM - 3
292/5 Thới Tam Thôn 6, xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn
Tel: 0976.85.65.65 
sonha.net.vn đã đăng ký bộ công thương việt nam
DMCA.com Protection Status
GỌI MUA HÀNG
Miền Bắc 0933.094.688
Miền Trung 0979.62.61.61
Miền Nam 0977.45.99.33
Email: kinhdoanh@sonha.net.vn